Nước sông Hồng tại Yên Bái chưa bị ảnh hưởng do vỡ đập bãi thải DAP

Người dân Yên Bái có thể tiếp tục sử dụng nguồn nước sông Hồng qua địa bàn để sản xuất, sinh hoạt sau sự cố vỡ đập bãi thải nhà máy DAP (Lào Cai).

Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Yên Bái vừa thông báo kết quả phân tích chất lượng nước sông Hồng, đoạn chảy qua địa phận tỉnh Yên Bái. Theo đó, sự cố vỡ đập bãi thải GYPS, nhà máy DAP số 2 tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, Lào Cai không làm ảnh hưởng đến chất lượng nước sông Hồng qua địa bàn, người dân có thể tiếp tục sử dụng nguồn nước này để phục vụ sản xuất, tưới tiêu, sinh hoạt.

Chất lượng nước sông Hồng tại Yên Bái không bị ảnh hưởng.

Kết quả phân tích cho thấy, độ pH tại các vị trí lấy mẫu vào các thời điểm khác nhau dao động từ 6,7 đến 7,4 nằm trong giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kĩ thuật quốc gia về chất lượng mặt nước.

Bên cạnh đó, ngày 10/9, tỉnh Lào Cai cũng có thông báo về việc sử dụng lại nguồn nước lưu vực của các suối Mã Ngan, Hoai và phía hạ lưu đã đảm bảo an toàn, có thể khai thác sử dụng lại.

Các địa phương nằm dọc sông Hồng có thể tiếp tục sử dụng nguồn nước để sinh hoạt và sản xuất.

Trước đó, khi nhận được thông tin xảy ra sự cố vỡ đập bãi thải GYPS tại khu công nghiệp Tằng Loỏng, huyện Bảo Thắng, tỉnh Lào Cai vào 7/9/2018, Sở Tài nguyên và Môi trường Yên Bái đã gửi văn bản tới các huyện, thành phố dọc ven sông Hồng, khuyến cáo các tổ chức, cá nhân và người dân cần cân nhắc khi sử dụng nước sông Hồng vào mục đích sinh hoạt, sản xuất, tưới tiêu.

Đồng thời, Sở cũng tiến hành lấy mẫu nước sông Hồng để quan trắc, phân tích mức độ ảnh hưởng.

Nguồn: