17 doanh nghiệp bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường tại Đà Nẵng

Sở Tài nguyên và Môi trường TP Đà Nẵng vừa công khai danh sách 17 doanh nghiệp bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực môi trường – khoáng sảng, với số tiền xử phạt gần 1,5 tỷ đồng.

Cty CP Đầu tư Quốc Bảo bị xử phạt với số tiền 300 triệu đồng.

Công ty CP Đầu tư Quốc Bảo bị xử phạt với số tiền 300 triệu đồng.

Trong đó, doanh nghiệp bị xử phạt cao nhất trong 6 tháng đầu năm tại Đà Nẵng là Cty CP Đầu tư Quốc Bảo (lĩnh vực môi trường) với số tiền 300 triệu đồng.

3 Cty khác cùng mức xử phạt 120 triệu đồng là Cty CP Xây dựng công trình giao thông Đà Nẵng (lĩnh vực khoáng sản), Doanh nghiệp tư nhân Nga Nhựt (lĩnh vực khoáng sản) và Cty TNHH CP Nghĩa Tài (lĩnh vực khoáng sản).

Các doanh nghiệp còn lại cũng bị xử phạt trong danh sách này, bao gồm: Cty CP Vật liệu xây dựng Focovev (xử phạt 100 triệu đồng lĩnh vực khoáng sản); Cty TNHH Sekong Wood (xử phạt 95 triệu đồng lĩnh vực môi trường); Cty TNHH DV-TM Sơn Tùng (xử phạt 90 triệu đồng lĩnh vực môi trường); Cty CP Xây dựng Tiến Đạt (xử phạt 80 triệu lĩnh vực môi trường; chậm nộp 40 triệu đồng xử ); Cty CP Địa ốc Foodico (xử phạt 70 triệu đồng lĩnh vực môi trường); Cty CP Dây cáp điện Tân Cường Thành (xử phạt 70 triệu lĩnh vực môi trường).

Cty TNHH Đầu tư và KT Khoáng sản Hòa Vang (xử phạt 65 triệu đồng lĩnh vực khoáng sản); Cty CP The Code (xử phạt 60 triệu đồng trong lĩnh vực môi trường); Cty CP Thủy sản Anh Minh (xử phạt 60 triệu đồng trong lĩnh vực môi trường); Cty CP Du lịch Bến Thành – Non Nước (xử phạt 60 triệu đồng lĩnh vực tài nguyên nước).

Cty TNHH MTV Xi măng miền Trung (xử phạt 15 triệu lĩnh vực tài nguyên nước); Cty CP TM Xây dựng Hồng Lam (xử phạt 40 triệu đồng lĩnh vực môi trường); Cty TNHH Bắc Đẩu (xử phạt 6 triệu lĩnh vực tài nguyên nước).