Đồng Nai: Voi rừng né hàng rào điện phá nương rẫy, vườn cây ăn trái của người dân

Từ đầu tháng 5/2018 đến nay, cứ vào ban đêm, đàn voi rừng khoảng 15 cá thể liên tục kéo về phá nương rẫy, vườn cây ăn trái của người dân xã Thanh Sơn, huyện Định Quán (Đồng Nai).

Tháng 7/2017, Chi Cục Kiểm lâm Đồng Nai đã đưa vào vận hành hệ thống hàng rào điện với chiều dài 50km nhằm ngăn xung đột giữa voi và người. Tuy nhiên đàn voi đã di chuyển dọc theo hàng rào, đi đến điểm cuối nơi chưa có hàng rào điện để vào rẫy của người dân tìm thức ăn.

Sơ đồ 50km hàng rào điện ngăn xung đột giữa voi và người ở Đồng Nai.
Đàn voi rừng khoảng 14 cá thể đi dọc theo hàng rào để tìm đường vào phá rẫy của dân.

 

Hàng rào điện ngăn xung đột giữa voi và người.  
Trạm cung ứng điện cho hàng rào ngăn xung đột giữa voi và người.