Việt Nam và triển vọng chuyển đổi 100% năng lượng tái tạo vào năm 2050

Infographic do Đại học Standford thực hiện dưới đây sẽ chỉ rõ triển vọng chuyển đổi 100% năng lượng tái tạo tại Việt Nam vào năm 2050.