Quảng Trị: Diện tích đất có rừng phát triển hơn 3 lần

Ngày 20/5, Kiểm lâm Quảng Trị tọa đàm về Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững và kỷ niệm 45 năm ngày thành lập lực lượng Kiểm lâm Việt Nam, 44 năm thành lập lực lượng Kiểm lâm Quảng Trị.

Quảng Trị là địa phương đi đầu cả nước phát triển rừng FSC

Ông Khổng Trung- Chi cục trưởng Chi cục Kiểm lâm Quảng Trị cho biết, qua 44 năm xây dựng và trưởng thành, lực lượng kiểm lâm Quảng Trị đã không ngừng lớn mạnh.Từ khi thành lập Kiểm lâm Quảng Trị chỉ có 34 cán bộ, chủ yếu là bộ đội chuyển ngành, không có cán bộ có trình độ đại học. Đến nay đã có 179 cán bộ công chức, số công chức có trình độ đại học, trên đại học.

Năm 1990, khi lập lại tỉnh Quảng Trị diện tích đất có rừng chỉ trên 80 ngàn ha, độ che phủ rừng của tỉnh chỉ có 17%. Bằng các biện pháp quyết liệt, tích cực và đồng bộ theo chủ trương xã hội hóa trong ngành lâm nghiệp, đến nay diện tích đất có rừng trên 254 ngàn ha, độ che phủ rừng đã đạt trên 50%. Kiểm lâm Quảng Trị vừa tổ chức “phủ xanh đất trống đồi núi trọc”, “ phát triển kinh tế lâm nghiệp” và  xây dựng được 3 Khu bảo tồn thiên nhiên, 3 Ban quản lý rừng phòng hộ đầu nguồn, 3 Cty lâm nghiệp vốn 100% của Nhà nước.

Cùng với đó, nhiều cộng đồng, hộ gia đình được giao đất, giao rừng để tổ chức quản lý, bảo vệ và kinh doanh lâm nghiệp,từng bước góp phần nâng cao đời sống của những người làm nghề rừng, góp phần phát triển kinh tế,xã hội, môi trường của địa phương.