Sắp xếp, di chuyển 226 hộ ra khỏi vùng nguy hiểm dễ xảy ra thiên tai

Đây là những hộ nằm  trong vùng có nguy cơ cao xảy ra thiên tai sạt lở đất, đá và lũ quét, ngập úng cần phải bố trí di chuyển trước mùa mưa lũ năm 2018.

Sắp xếp dân cư ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm đến nơi ở mới tại thôn Đồi Tre, xã Mường Vi, huyện Bát Xát.

Theo thống kê của các huyện, thành phố, hiện có 226 hộ nằm trong vùng có nguy cơ cao xảy ra thiên tai như: Sạt lở đất, đá và lũ quét, ngập úng… cần di chuyển trước mùa mưa lũ đến nơi ở mới an toàn và ổn định đời sống.

Trên cơ sở đó, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã xây dựng phương án trình UBND tỉnh phê duyệt, hoàn thành việc bố trí  sắp xếp di chuyển và ổn định tại chỗ cho 226 hộ dân nằm trong vùng thiên tai nguy hiểm trước mùa mưa lũ năm 2018.

Theo đó, sẽ sắp xếp di chuyển 135 hộ, ổn định tại chỗ cho 91 hộ. Cụ thể, huyện Bảo Yên di chuyển 23 hộ; huyện Bát Xát di chuyển 19 hộ; huyện Mường Khương di chuyển 11 hộ, ổn định tại chỗ 5 hộ; huyện Sa Pa di chuyển 11 hộ, ổn định tại chỗ 6 hộ; huyện Văn Bàn di chuyển 17 hộ, ổn định tại chỗ 6 hộ; huyện Si Ma Cai di chuyển 5 hộ, ổn định tại chỗ 2 hộ; huyện Bảo Yên di chuyển 25 hộ, ổn định tại chỗ 58 hộ; huyện Bắc Hà di chuyển 14 hộ; TP. Lào Cai di chuyển 14 hộ, ổn định tại chỗ 10 hộ.

Dự kiến, công tác di chuyển các hộ ra khỏi vùng thiên tai nguy hiểm, ổn định tại chỗ xong trước ngày 30/7/2018.