Dự án thủy điện Sông Tranh: 190 hộ dân chưa có đất sản xuất

ThienNhien.Net – Đến nay, đã sau 5 năm người dân trong vùng dự án thủy điện Sông Tranh 2 vẫn chưa được cấp đất sản xuất.

Năm 2012, Tập đoàn điện lực Việt Nam, chủ đầu tư thủy điện Sông Tranh 2 đã hỗ trợ 1,3 tỷ đồng để đo đạc, giải thửa 1.300 ha đất rừng phòng hộ Sông Tranh và đất rừng nghèo tự nhiên được UBND tỉnh Quảng Nam cho phép chuyển đổi mục đích sử dụng để cấp cho người dân vùng dự án thủy điện Sông Tranh 2 có đất sản xuất. Tuy nhiên, trên thực tế trong số diện tích trên chỉ có 930 ha là có thể giải thửa cấp cho dân. Hiện, vẫn còn 190 hộ dân tái định cư chưa có đất sản xuất.

Ông Trần Anh Tuấn – Chủ tịch UBND huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam cho biết: Nhu cầu về đất sản xuất, thiếu đất sản xuất cho dân tái định cư tại Trà Bui là rất lớn. Đề nghị tỉnh cho chủ trương tiếp tục chuyển đổi mục đích sử dụng một số diện tích rừng phòng hộ hiện nay không còn đúng nghĩa là rừng phòng hộ. Mới đây cũng đã có khảo sát phân loại ba loại rừng, trên cơ sở đó chuyển đổi để cấp đất sản xuất cho người dân.