Giám sát chặt DN lợi dụng cải tạo đồng ruộng để tận thu đất sét

Tỉnh Quảng Nam đang giám sát chặt chẽ doanh nghiệp lợi dụng chủ trương cải tạo đồng ruộng để tận thu đất sét.

UBND tỉnh Quảng Nam đang chỉ đạo các sở, ban ngành, địa phương tạm dừng thực hiện phương án cải tạo đồng ruộng kết hợp tận thu khoáng sản, đồng thời giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn khẩn trương kiểm tra, xử lý vi phạm trong thực hiện các phương án cải tạo đồng ruộng.

Tận thu đất sét để bán cho các lò gạch.

Tỉnh Quảng Nam hiện có hàng chục dự án cải tạo đồng ruộng quy mô lớn. Phương pháp cải tạo là giữ lại tầng đất mặt, độ dày khoảng 30 cm để phủ lên mặt ruộng sau khi hạ cao trình, nhằm tạo thuận lợi trong việc tưới tiêu, cơ giới hóa nông nghiệp.

Thế nhưng trên thực tế, doanh nghiệp thi công không thực hiện đúng quy định. Có nơi, doanh nghiệp lợi dụng chủ trương cải tạo đồng ruộng khai thác quá mức tầng đất sét đem bán cho các lò gạch. Một số thửa ruộng bị đào sâu thấp hơn nhiều so với mặt bằng tại các thửa ruộng liền kề.

Kiểm tra việc cải tạo đồng ruộng tận thu khoáng sản tại thị xã Điện Bàn.

UBND tỉnh Quảng Nam yêu cầu các địa phương có dự án cải tạo đồng ruộng chỉ đạo chủ đầu tư và các đơn vị thi công tập trung khắc phục những thiếu sót trong quá trình thực hiện phương án cải tạo đồng ruộng, cải tạo đất.

Các trường hợp chây ỳ hoặc không thực hiện phải có biện pháp xử lý kiên quyết; trường hợp vượt thẩm quyền xử lý, báo cáo về UBND tỉnh xem xét, chỉ đạo giải quyết.

Hoàn trả mặt bằng sau khi cải tạo.

Đối với các đơn vị cố tình thi công sai quy định trong phương án được duyệt cũng như giấy phép khai thác khoáng sản đã cấp thì sẽ không được thi công bất cứ công trình tương tự nào trên địa bàn tỉnh Quảng Nam.

Ông Lê Trí Thanh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho biết, một số địa phương trong quá trình tổ chức thi công thiếu việc giám sát dẫn đến thi công sai so với phương án cải tạo đồng ruộng, cải tạo đất và phương án tận thu đất.

Nhiều nơi chính quyền và người dân buông lỏng việc giám sát doanh nghiệp tận thu khoáng sản.

Theo ông Thanh, việc này cần phải được chấn chỉnh bằng cách kiểm soát chặt chẽ hơn, gắn trách nhiệm của chính quyền địa phương cơ sở với thực hiện công tác cải tạo đồng ruộng. Những người nông dân, những người đã ký vào thống nhất phương án cải tạo đồng ruộng trên thửa ruộng của mình cũng phải có trách nhiệm tham gia giám sát.

Nguồn: