8 đảng viên ở huyện đảo Lý Sơn bị kỷ luật

Đây là những đảng viên đứng đầu các cơ quan đơn vị có khuyết điểm trong công tác quản lý, tham mưu trong lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng, tài chính.

Ban chấp hành Đảng bộ huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) vừa tiến hành họp, xem xét thi hành kỷ luật với bốn huyện ủy viên có khuyết điểm, sai phạm.

Những Đảng viên bị thi hành kỷ luật có khuyết điểm liên quan tới lĩnh vực đất đai

Việc này căn cứ trên kết luận thanh tra (số 2589/KL- UBND, ngày 4-5-2017) của chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về việc chấp hành pháp luật trong công tác quản lý đất đai, quản lý trật tự xây dựng, quản lý đầu tư xây dựng từ năm 2013 đến tháng 10-2016 trên địa bàn huyện.

Trong đó, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách ba người, một người nhận hình thức kiểm điếm rút kinh nghiệm.

Bên cạnh đó, UBKT huyện ủy Lý Sơn cũng lấy phiếu thi hành kỷ luật sáu đảng viên thuộc thẩm quyền xử lý của UBKT huyện ủy. Theo đó, thi hành kỷ luật bằng hình thức khiển trách năm người;  kiểm điểm, rút kinh nghiệm một người.

Đây là những đảng viên đứng đầu các cơ quan đơn vị có khuyết điểm trong công tác quản lý, tham mưu trong lĩnh vực đất đai, đầu tư xây dựng, tài chính… sai quy định của Nhà nước.