Thanh tra đất đai, khoáng sản, môi trường tại Kiên Giang

Ngày 4-3, Phó Tổng Thanh tra Chính phủ Đặng Công Huẩn cho biết, đã triển khai quyết định thanh tra việc chấp hành pháp luật về đất đai, khoáng sản, môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang. Đoàn thanh tra gồm chín thành viên, do ông Nguyễn Trường Giang, Trưởng Phòng Nghiệp vụ 4 – Cục III, Thanh tra Chính phủ làm Trưởng đoàn.

Phú Quốc là một trong những địa bàn được thanh tra.

Nội dung thanh tra là việc chấp hành pháp luật trong công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Thời gian thanh tra: từ ngày 1-1-2011 đến 31-12-2017, trường hợp cần thiết có thể xem xét trước và sau thời kỳ thanh tra. Thời gian thanh tra là 70 ngày, kể từ ngày công bố quyết định thanh tra, không kể ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định.

Được biết, UBND tỉnh Kiên Giang đã giao Thanh tra tỉnh Kiên Giang làm đầu mối làm việc với Đoàn thanh tra, có sự phối hợp của Văn phòng UBND tỉnh Kiên Giang, lãnh đạo các sở, ngành, chủ tịch UBND các huyện, thị xã.

Trong đó, Sở Tài nguyên và Môi trường Kiên Giang là cơ quan tham mưu chính cho UBND tỉnh Kiên Giang về công tác quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai, quản lý và khai thác tài nguyên khoáng sản, bảo vệ môi trường nên lãnh đạo của đơn vị này cần kiểm tra lại toàn bộ các quy định trong thời gian bảy năm qua.