Lập 6 tổ giám sát kê khai bồi thường thiệt hại sự cố môi trường

ThienNhien.Net – Các tổ công tác này có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, chỉ đạo việc kê khai, xác định thiệt hại tại cấp huyện, cấp xã và ở thôn/xóm đảm bảo nguyên tắc, mục đích, yêu cầu và đúng quy trình, hướng dẫn.

 Sự cố môi trường do Formosa gây ra đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống ngư dân các huyện ven biển Hà Tĩnh

Sự cố môi trường do Formosa gây ra đã ảnh hưởng rất lớn đến đời sống ngư dân các huyện ven biển Hà Tĩnh

Văn phòng UBND tỉnh Hà Tĩnh cho biết, ngày 18/8 Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đặng Ngọc Sơn đã ký Quyết định số 2323/QĐ-UBND, thành lập 6 tổ công tác kiểm tra, chỉ đạo, giám sát việc kê khai, bồi thường thiệt hại sự cố môi trường do Formosa xả thải vào tháng 4/2016 vừa qua. Theo đó, các tổ công tác này có trách nhiệm kiểm tra, giám sát, chỉ đạo việc kê khai, xác định thiệt hại tại cấp huyện, cấp xã và ở thôn/xóm đảm bảo nguyên tắc, mục đích, yêu cầu và đúng quy trình, hướng dẫn. Hằng ngày, tổng hợp kết quả thực hiện tại các địa phương báo cáo về Sở NN-PTNT trước 15h để tổng hợp báo cáo UBND tỉnh; trường hợp phát hiện có vi phạm, kịp thời báo cáo, tham mưu đề xuất UBND tỉnh xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật.

Ngoài ra, UBND tỉnh giao UBND các huyện Nghi Xuân, Lộc Hà, Thạch Hà, Cẩm Xuyên, Kỳ Anh, thị xã Kỳ Anh và TP Hà Tĩnh phối hợp chặt chẽ với tổ công tác trên địa bàn chỉ đạo UBND các xã báo cáo đầy đủ số liệu, hồ sơ liên quan cho tổ công tác; Sở NN-PTNT đôn đốc, cập nhật, tổng hợp tình hình, tiến độ, kết quả thực hiện kê khai, xác định thiệt hại trên địa bàn toàn tỉnh, báo cáo UBND tỉnh trước 16h hàng ngày. 6 tổ công tác được thành lập tại các địa phương chịu ảnh hưởng trực tiếp gồm: thị xã Kỳ Anh, huyện Kỳ Anh, Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Nghi Xuân, riêng Thạch Hà và TP Hà Tĩnh gộp thành một tổ.

Nguồn: