Bổ sung mỏ đá vôi tỉnh Quảng Bình vào quy hoạch

Thủ tướng Chính phủ đồng ý bổ sung mỏ đá vôi xã Minh Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình (29 ha) vào Quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản làm vật liệu xây dựng ở Việt Nam đến năm 2020.

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp phép hoạt động khoáng sản theo đúng quy định của Luật Khoáng sản.

Nguồn: