Nâng cao kỹ năng phòng chống thiên tai cho HSSV

ThienNhien.Net – Đây là một trong những nội dung của Đề án “Thông tin, tuyên truyền về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học giai đoạn 2013-2020” vừa được Bộ Giáo dục và Đào tạo phê duyệt.

Đề án đặt mục tiêu đến năm 2015, 80% cán bộ, giáo viên, giảng viên, nhân viên trong cơ sở giáo dục và cấp quản lí giáo dục được nâng cao nhận thức và kĩ năng thông tin, tuyên truyền về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai; đạt 95% vào năm 2020.

Bảo đảm đến năm 2015, 80% trẻ em các trường mẫu giáo và HSSV các trường phổ thông, trung cấp chuyên nghiệp, cao đẳng, đại học được tuyên truyền giáo dục nâng cao nhận thức, kĩ năng cơ bản phù hợp với lứa tuổi về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai (nhất là các hiện tượng thời tiết bất thường) ở địa phương; đạt 95% vào năm 2020. Tuyên truyền nâng cao nhận thức về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai cho 50% cha mẹ học sinh trong cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông vào năm 2015; đạt 80% vào năm 2020.

Về giải pháp thực hiện, Đề án sẽ nghiên cứu, khảo sát, đánh giá thực trạng công tác thông tin, tuyên truyền về ứng phó biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai của ngành Giáo dục; xây dựng tài liệu thông tin, tuyên truyền về ứng phó biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai phù hợp với các cấp học, ngành đào tạo. Đồng thời, tổ chức hội thảo, hội nghị, tập huấn nâng cao kiến thức, kĩ năng cho người học, nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục, cha mẹ học sinh và cộng đồng dân cư nơi trường đóng về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học.

Bên cạnh đó, đa dạng hóa các hình thức thông tin, tuyên truyền về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học thông qua việc tổ chức, hưởng ứng các ngày, Lễ kỉ niệm (Ngày truyền thống phòng chống lụt bão Việt Nam (22/5), Ngày Nước thế giới (22/3) hằng năm và các hoạt động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6), Giờ Trái đất; các cuộc thi tìm hiểu, tọa đàm… về ứng phó với biến đổi khí hậu và phòng, chống thiên tai trong trường học…