WWF tuyển Cán bộ dự án

Quỹ Quốc tế Bảo vệ Thiên nhiên (WWF) cần tuyển Cán bộ dự án, làm việc tại Tp. Hồ Chí Minh.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ bằng Tiếng Anh tới email: recruitment.vn@wwfgreatermekong.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 19/01/2018

Thông tin chi tiết xem tại đây