Bảo tồn đàn voi Việt Nam

Chiều 4-1, tại thành phố Vinh, Tổng cục Lâm nghiệp phối hợp UBND tỉnh Nghệ An tổ chức Hội nghị để bảo tồn đàn voi ở Việt Nam.

Quang cảnh hội nghị.

Theo báo cáo của Tổng cục Lâm nghiệp: Sau ba năm triển khai Dự án “Khẩn cấp bảo tồn voi và nâng cao năng lực kiểm soát buôn bán ngà voi ở Việt Nam đến năm 2020” đã xác định, khoanh vùng được vị trí phân bố voi trên cả nước; hỗ trợ, điều tra xác lập Khu bảo tồn và sinh cảnh voi tỉnh Quảng Nam. Ý thức bảo tồn voi, kỹ năng phòng chống xung đột giữa voi và người của cộng đồng dân cư trong khu vực có voi hoang dã phân bố đã được nâng lên rõ rệt. Năng lực giám sát quần thể voi hoang dã đã được cải thiện đáng kể. Đã thu hút sự quan tâm của các tổ chức quốc tế và hình thành cơ sở dữ liệu về voi hoang dã và voi thuần dưỡng để tăng cường năng lực quản lý, giám sát…

Tuy nhiên, do nguồn kinh phí chưa được giải ngân đầy đủ nên chưa xây dựng đầy đủ các hạng mục công trình phụ trợ ngăn cách, bảo vệ voi; vẫn còn tình trạng xung đột giữa voi và người; các giải pháp bảo tồn chưa bền vững…

Dự án khẩn cấp bảo tồn voi tỉnh Nghệ An được UBND tỉnh phê duyệt ngày 13-10-2013 với mục tiêu ngăn chặn sự suy giảm về số lượng, bảo tồn và phát triển được các đàn voi, duy trì đời sống lâu dài cho các cá thể voi đơn lẻ. Dự án đã quy hoạch, cải tạo và bảo vệ các vùng sinh cảnh sống của các đàn voi; nâng cao năng lực quản lý, bảo tồn, giám sát đa dạng sinh học; hạn chế đến mức thấp nhất tình trạng xung đột giữa voi và người; tăng cường hợp tác bảo tồn voi và động vật hoang dã liên biên giới giữa Nghệ An với tỉnh Bôlykhămxay (CHDCND Lào).

Ở Nghệ An hiện có 13 đến 15 cá thể voi châu Á, phân bố ở khu vực vùng đệm và vùng lõi Vườn quốc gia Pù Mát và hai cá thể phân bố ở các huyện Quỳ Hợp, Con Cuông. Kinh phí dành cho Dự án bảo tồn voi Nghệ An lên đến gần 87 tỷ đồng. Trong đó, 32 tỷ đồng đầu tư các hạng mục công trình phụ trợ ngăn cách, bảo vệ voi; số còn lại dành cho chương trình điều tra, nghiên cứu; giám sát; đền bù thiệt hại; khôi phục vùng sinh cảnh sống…

Tại hội nghị, các đại biểu và nhà khoa học đã thảo luận về biện pháp hạn chế xung đột giữa voi và người cùng những thách thức và đề xuất giải pháp, giải pháp bảo tồn đàn voi; Xem xét phương án di chuyển hai cá thể voi đơn lẻ ở xã Bắc Sơn (Quỳ Hợp) và Châu Khê (Con Cuông) đến Trung tâm Bảo tồn voi tỉnh Đác Lắc…