Đắk Nông: Cấp 3.200 ha đất trái quy định

Trên 3.200 ha đất có nguồn gốc lấn chiếm đất rừng tại Đắk Nông đã được cấp cho địa phương quản lý và sử dụng trước khi có quyết định của UBND tỉnh.

Tại Kỳ họp thứ 5, HĐND tỉnh Đắk Nông (khóa III), vấn đề được các đại biểu cũng như cử tri ở địa phương quan tâm, đó là cần làm rõ trách nhiệm của cán bộ trong việc cấp “sổ đỏ” trái quy định.

Trả lời chất vấn của Đại biểu HĐND tỉnh, lãnh đạo Sở Tài nguyên – Môi trường cho biết, trong số 63.000 ha đất có nguồn gốc lấn chiếm đất rừng đã thu được từ các nông, lâm trường giao về cho các địa phương quản lý và bố trí sử dụng, qua rà soát phát hiện có trên 3.200 ha cấp trước khi có quyết định của UBND tỉnh.

Trên 3.200 ha đất này được cấp cho 3.100 hộ gia đình, trong đó có 213 cán bộ, công chức, viên chức tham gia quá trình thực hiện cấp sổ đỏ các diện tích đất có nguồn gốc đất rừng trái phép.

Trong đó có 19 lãnh đạo UBND huyện phụ trách lĩnh vực đất đai, 38 công chức các phòng tài nguyên và môi trường, 40 người là cán bộ văn phòng đăng ký đất đai, 61 người là Chủ tịch, phó Chủ tịch UBND các xã, 55 người là công chức địa chính.

UBND tỉnh Đắk Nông đã giao Sở Tài nguyên môi trường tổng hợp, lập danh sách các trường hợp cán bộ, công chức, viên chức có liên quan đến cấp giấy chứng nhận trái quy định để chuyển đến các cơ quan chức năng xem xét, xử lý kỷ luật theo đúng quy định của pháp luật.

Ông Y Thái – Phó trưởng Ban Dân tộc HĐND tỉnh Đắk Nông cho rằng, tại kỳ họp này, các sở ngành địa phương cũng như lãnh đạo UBND tỉnh đã trả lời thỏa đáng những câu hỏi chất vấn của Đại biểu cũng như nguyện vọng của cử tri địa phương, trong đó cần làm rõ trách nhiệm của hàng trăm cán bộ – đảng viên liên quan đến việc cấp “sổ đỏ” trái quy định.

“Tôi thấy, trong chương trình chất vấn các sở ngành trả lời đã đi vào trọng tâm, có tinh thần trách nhiệm ghi nhận và sẽ thực hiện đúng với lộ trình. Nhất là vấn đề liên quan đến đất ở và đất sản xuất, những việc cấp sai thì cần xử lý theo đúng trình tự quy định của pháp luật về đất đai. Đối với cán bộ đảng viên thì làm sai chúng ta phải xử lý nghiêm đúng pháp luật” – ông Y Thái nhận định.

Nguồn: