Lập rừng đặc dụng khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen

Ngày 13/11, UBND tỉnh Long An cho biết, đã quyết định thành lập rừng đặc dụng khu bảo tồn đất ngập nước Láng Sen, nằm trên địa bàn hai xã Vĩnh Châu A và Vĩnh Lợi thuộc huyện Tân Hưng, tỉnh Long An.

Nhiều vạt rừng “biến mất”, đất đã được san phẳng

Theo quyết định được Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Văn Cảnh ký, khu bảo tồn có tổng diện tích lên đến 19.700 ha, bao gồm: các phân khu chức năng khu bảo tồn các hệ sinh thái – đa dạng sinh học. Trong giai đoạn 2017 – 2021, tỉnh Long An dự kiến đầu tư 37 tỷ đồng ban đầu để đầu tư cho khu bảo tồn. Việc thành lập khu rừng đặc dụng sẽ giúp tỉnh Long An quản lý, bảo vệ, bảo tồn các hệ sinh thái, đa dạng sinh học gắn với việc sử dụng hợp lý tài nguyên thiên nhiên, bảo vệ cảnh quan và môi trường.