Bổ sung 7 loài san hô mới cho danh mục sinh vật biển Việt Nam

ThienNhien.Net- Sau khi điều tra, khảo sát sinh học trên 19 đảo thuộc vùng biển Việt Nam, Cục Khai thác và Bảo vệ nguồn lợi thủy sản (Bộ NN&PTNT) đã xây dựng được 2 cơ sở dữ liệu về hệ sinh thái biển, phát hiện và bổ sung 7 loài san hô mới chưa từng được biết đến trong hệ san hô biển của Việt Nam, đồng thời đưa ra thông tin về hiện trạng, diện tích cũng như các tác động xấu đang diễn ra với các rạn san hô và hệ sinh thái biển.

Đây là hoạt động nằm trong Dự án Điều tra tổng thể đa dạng sinh học và nguồn lợi thủy, hải sản vùng biển Việt Nam; quy hoạch và xây dựng hệ thống Khu bảo tồn biển phục vụ phát triển bền vững vừa được Cục hoàn thành.

Sau 2 năm tiến hành điều tra, khảo sát đa dạng sinh học trên vùng biển Việt Nam, một số tiểu dự án đã kết thúc với các sản phẩm là các báo cáo chuyên đề tổng quan về các hoạt động điều tra nghiên cứu và đánh giá các kết quả đã đạt được ở các giai đoạn trước đây về hệ sinh thái rừng ngập mặn, hệ sinh thái bãi bồi, hệ sinh thái thảm cỏ biển, hệ sinh thái cửa sông, hệ sinh thái đầm phá, hệ sinh thái biển.