Cách chức hàng loạt kiểm lâm, chủ tịch xã để mất rừng

Ngày 9-11, Văn phòng UBND tỉnh Đác Nông cho biết, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trương Thanh Tùng đã ký công văn gửi Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn; UBND các huyện Đác Glong, Đác Song… yêu cầu nâng mức xử lý kỷ luật theo đúng với quy định hiện hành đối với cán bộ kiểm lâm, chủ tịch các xã để mất rừng diện tích lớn trong năm 2017.

Hàng loạt diện tích rừng trên địa bàn huyện Đác G’long, tỉnh Đác Nông bị phá, đốt cháy trơ trọi

Theo đó, yêu cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn xem xét lại và nâng mức hình thức kỷ luật đối với Hạt trưởng hạt Kiểm lâm huyện Đác Glong Lê Văn Hà; Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm huyện Đác Song Nguyễn Đình Dân; Phó Hạt trưởng Hạt kiểm lâm huyện Đác Song Nguyễn Xuân Dũng và một số cán bộ kiểm lâm khác cụ thể như sau: Lê Văn Hà đã bị kiểm điểm, kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Tuy nhiên từ đầu năm 2017 đến nay để rừng trên địa bàn quản lý mất 83,3ha. Đối chiếu theo quy định tại điểm b, Điều 13, Quyết định 44/2016/QĐ-UBND ngày 30-12-2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đác Nông thì hạt trưởng này phải chịu hình thức kỷ luật giáng chức. Nguyễn Đình Dân đã bị kiểm điểm, kỷ luật hình thức kiểm điểm rút kinh nghiệm; Nguyễn Xuân Dũng đã bị kiểm điểm, kỷ luật bằng hình thức khiển trách. Từ đầu năm 2017 đến nay, hai cán bộ này để mất rừng trong địa bàn quản lý với diện tích 46,6 ha, đối chiếu theo quy định tại điểm b, Điều 13, Quyết định 44/2016/QĐ-UBND phải chịu hình thức kỷ luật cảnh cáo.

Đối với các cán bộ kiểm lâm địa bàn: Y Huân, Hoàng Đình Thái, Đỗ Thiên Long, Lâm Chí Hoàng, thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Đác Glong; Nguyễn Hữu Nam, thuộc Hạt Kiểm lâm huyện Đác Song đã bị xử lý kỷ luật bằng các hình thức: Cảnh cáo, khiển trách, kiểm điểm rút kinh nghiệm. Tuy nhiên, so với diện tích rừng được giao địa bàn quản lý bị phá, mức vi phạm của các cán bộ kiểm lâm này, đối chiếu theo Quyết định 44/2016/QĐ-UBND ngày 30-12-2016 của Chủ tịch UBND tỉnh Đác Nông đã đủ để áp dụng bằng hình thức kỷ luật hạ bậc lương.

Nhiều diện tích rừng tại huyện Đác Song bị công khai đốt phá giữa ban ngày, nhưng lực lượng chức năng không ngăn chặn, xử lý.

Ngoài lực lượng kiểm lâm, tỉnh Đác Nông cũng yêu cầu UBND huyện Đác Song xem xét nâng mức kỷ luật từ hình thức rút kinh nghiệm lên hình thức kỷ luật cao hơn đối với Chủ tịch UBND xã Nâm N’Jang Nguyễn Hữu Tầm; UBND huyện Đác G’long xem xét nâng mức kỷ luật từ hình thức rút kinh nghiệm lên hình thức kỷ luật cao hơn đối với Chủ tịch UBND xã Quảng Sơn Đỗ Ngọc Hiếu, vì đối chiếu theo quy định, với mức độ vi phạm, để mất rừng với diện tích lớn trên địa bàn quản lý hơn 68 ha, đủ để áp dụng hình thức kỷ luật cách chức.

Đồng thời xem xét nâng mức kỷ luật đối với chủ tịch, phó chủ tịch phụ trách công tác quản lý bảo vệ rừng của UBND các xã: Trường Xuân, Nâm N’Jang thuộc huyện Đác Song; Quảng Sơn, Đác R’Măng thuộc huyện Đác G’long. Chuyển đổi vị trí công tác một số chức danh để triển khai thực hiện tốt hơn công tác quản lý bảo vệ rừng trên địa bàn.