Tăng cường tiếp cận công nghiệp 4.0

Ngày 10/10, Bộ NN-PTNT và Bộ KH-CN đã có buổi làm việc triển khai thực hiện Chỉ thị 16/CT-TTg (Chỉ thị 16) của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4.

Theo Thứ trưởng Bộ NN-PTNT Lê Quốc Doanh, hiện nay, cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4 (cách mạng 4.0) đang ngày càng đóng vai trò bức thiết trong ngành nông nghiệp trong xu thế tiến tới một nền nông nghiệp thông minh, tự động hóa.

Nhiều ứng dụng của công nghệ số thông minh đã được đưa vào thực tiễn ở nhiều lĩnh vực trong ngành nông nghiệp Việt Nam như: Công nghệ viễn thám để dự báo về các loại hình thiên tai như xâm nhập mặn, dự báo lũ, dự báo hạn trong ngành thủy lợi; giám sát rừng và cảnh báo cháy rừng trong ngành lâm nghiệp; công nghệ gen, công nghệ các ứng dụng cảm biến thông minh điều khiển từ xa ứng dụng trong các dự án nông nghiệp công nghệ cao, nhà kính, nhà lưới; công nghệ tự động hóa trong chăn nuôi…

Tuy nhiên, những ứng dụng này tại Việt Nam vẫn đang trong giai đoạn khởi đầu, chưa có chương trình, chiến lược bài bản, chủ yếu chỉ tận dụng trong các chương trình, dự án tài trợ quốc tế, chưa xây dựng được cơ sở dữ liệu thống nhất, đồng bộ cho ngành nông nghiệp…

Theo Thứ trưởng Bộ KH-CN Phạm Đại Dương, hiện nay, nhiều đơn vị KH-CN có khả năng SX được các thiết bị ứng dụng thông minh có thể phục vụ được cho ngành nông nghiệp, tuy nhiên, giữa ngành nông nghiệp và các nhà cung cấp dịch vụ ứng lại chưa có sự gắn kết, phối hợp đặt hàng lẫn nhau… Triển khai Chỉ thị số 16 của Chính phủ, Bộ KH-CN đang rà soát lại bức tranh tổng thể về tình hình ứng dụng công nghệ thông minh của các Bộ ngành, nhất là các Bộ thuộc lĩnh vực SX, trong đó đặc biệt là Bộ NN-PTNT để trình Thủ tướng Chính phủ vào đầu năm 2018 nhằm kịp thời đầu tư nguồn lực cho chương trình này nhằm tăng cường khả năng tiếp cận cho ngành nông nghiệp với các tiến bộ công nghệ mới.