Đề nghị phê chuẩn Hiệp định vay vốn ADB cho Dự án về vệ sinh thực phẩm

ThienNhien.Net – Chính phủ vừa có văn bản đề nghị Chủ tịch nước phê chuẩn Hiệp định vay cho Dự án “Nâng cao năng lực quản lý vệ sinh thực phẩm trong thương mại Tiểu vùng Mê Công mở rộng”, vay vốn Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB).

Được Thủ tướng Chính phủ ủy quyền, ngày 17/1/2013 tại Hà Nội, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã ký với Đại diện Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) Hiệp định vay cho dự án “Nâng cao năng lực quản lý vệ sinh thực phẩm trong thương mại Tiểu vùng Mê Công mở rộng”.

Theo đó, ADB cam kết tài trợ cho Việt Nam một khoản tín dụng ưu đãi trị giá 11 triệu USD với thời hạn vay là 32 năm trong đó có 8 năm ân hạn, lãi suất 1%/năm trong thời gian ân hạn và 1,5%/năm trong thời gian trả nợ tiếp theo. Thời gian thực hiện dự án dự kiến từ năm 2013 – 2018. Dự án do Bộ Y tế là cơ quan chủ quản.

Dự án khi hoàn thành sẽ tác động tích cực về mặt kinh tế – xã hội như tăng cường vệ sinh dịch tễ, kiểm dịch động thực vật và hệ thống quản lý an toàn thực phẩm, góp phần đảm bảo các sản phẩm thực phẩm an toàn hơn, sản xuất hiệu quả hơn. Thông qua việc tăng cường quản lý giao dịch các sản phẩm thực phẩm trong thương mại sẽ góp phần tăng sản lượng và năng suất của ngành nông nghiệp.

Đối với ngành du lịch, việc thiết lập phân hạng quản lý thực phẩm sẽ giúp đỡ ổn định và tăng tính chuyên nghiệp của khách sạn và nhà hàng, do đó gián tiếp duy trì công việc của người lao động thu nhập thấp làm việc, quản lý và phục vụ về thực phẩm.

Dự án có thể có các tác động tích cực về mặt môi trường thông qua các chỉ tiêu: ít rác thải và phế phẩm từ các sản phẩm nông sản, thực phẩm hơn và cải thiện hiệu quả làm việc trong các phòng thí nghiệm (ít tiêu phí vật tư tiêu hao, mẫu và hóa chất xét nghiệm hơn).