Báo cáo về quỹ đất lúa, chuyển đổi đất nông nghiệp

ThienNhiien.Net – Bộ Tài nguyên và Môi trường vừa có công văn yêu cầu các đơn vị trực thuộc báo cáo việc thực hiện các “lời hứa” đã được nêu tại phiên trả lời chất vấn của bộ trong khuôn khổ kỳ họp lần thứ IV vừa qua của Quốc hội, thời hạn cuối là ngày 20/4 tới.

Trong lĩnh vực môi trường, đó là việc xây dựng, hoàn thiện dự thảo Nghị định của Chính phủ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực quản lý, bảo vệ tài nguyên (gồm tài nguyên nước và khoáng sản) theo hướng tăng mức xử phạt theo quy định của Luật Xử lý vi phạm hành chính năm 2012; kiến nghị sửa đổi, bổ sung Bộ luật Hình sự đối với các tội phạm về môi trường.

Ảnh minh họa: monre.gov.vn
Ảnh minh họa: monre.gov.vn

Tổng cục Quản lý đất đai được yêu cầu báo cáo tình hình thực hiện thẩm định, trình Chính phủ xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp tỉnh; chỉ đạo, hướng dẫn lập, xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện, cấp xã. Trong đó, đặc biệt chú trọng nhiệm vụ giữ diện tích đất trồng lúa tại địa phương phù hợp với chỉ tiêu đất trồng lúa cấp quốc gia phân bổ, xét duyệt đất nông nghiệp được phép chuyển sang mục đích khác trong kỳ quy hoạch, kế hoạch và việc xác định cụ thể trên bản đồ, thực địa quỹ đất trồng lúa của quốc gia. Tiến độ thực hiện nhiệm vụ xây dựng cơ sở dữ liệu về đất trồng lúa trong cả nước (hoàn thành trước ngày 31/12/2015) cũng là một nội dung cần rà soát, báo cáo.

Đối với hoạt động khoáng sản, các vấn đề nổi lên là hiệu quả của công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm hành vi vi phạm pháp luật khoáng sản, nhất là vấn đề bảo vệ môi trường.

Về tài nguyên nước, đó là các biện pháp quản lý, giám sát chặt chẽ việc khai thác, sử dụng nước của các hồ chứa thủy điện; rà soát, bổ sung hoàn thiện quy trình cấp phép khai thác sử dụng nước cho dự án thủy điện.