Hà Giang bàn giải pháp hạn chế khai thác lâm sản trái phép

ThienNhien.Net – Trước thực trạng khai thác lâm sản trái phép ngày càng gia tăng tại một số điểm nóng trên địa bàn, UBND tỉnh Hà Giang đã tổ chức hội nghị bàn giải pháp hạn chế tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép tại hai điểm nóng điển hình là huyện Vị Xuyên và Quản Bạ.

Lượng gỗ nghiến ở rừng đặc dụng Phong Quang, huyện Vị Xuyên ngày càng giảm mạnh do hoạt động khai thác lâm sản trái phép gia tăng

Theo ông nguyễn Minh Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, bước đầu các cơ quan chức năng của Hà Giang đã xử lý được một số đối tượng đối tượng vi phạm liên quan, tuy nhiên vẫn còn để xảy ra nhiều vụ khai thác lâm sản quy mô, gây bức xúc trong dư luận.

Để khắc phục tình trạng trên, quan điểm của tỉnh là triển khai đồng bộ các giải pháp ngắn hạn và dài hạn, trong đó yêu cầu UBND huyện Quản Bạ và UBND huyện Vị Xuyên nhanh chóng thành lập các tổ công tác kịp thời chốt chặn, đồng thời tăng cường tuyên truyền tại các thôn bản về tình trạng khai thác, vận chuyển lâm sản trái phép.

Bên cạnh đó, tỉnh cũng giao Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn hoàn thành dự án bảo tồn gỗ nghiến trong khu vực rừng đặc dụng Phong Quang giai đoạn 2012 – 2020; hoàn thiện và thực hiện đề án đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của lực lượng kiểm lâm; đề xuất giải pháp về việc thành lập Trạm kiểm soát lâm sản tạm thời tại km7 đường Hà Giang đi Đồng Văn.

Trong năm 2011, trên địa bàn hai huyện Vị Xuyên và Quản Bạ đã phát hiện và xử lý 166 vụ khai thác gỗ trái phép, phạt tiền và nộp ngân sách hơn 1 tỷ đồng.

Đặc biệt, năm 2011 và đầu năm 2012, các cơ quan chức năng đã lật tẩy hai vụ buôn bán, vận chuyển lâm sản tương đối quy mô có liên quan trực tiếp đến một số cán bộ công tác tại cơ quan công an, kiểm lâm. Qua đó, đã có ít nhất hai cán bộ thuộc ngành kiểm lâm bị tạm đình chỉ sinh hoạt Đảng để phục vụ công tác điều tra.