Yên Bái thu 63,1 tỷ dịch vụ môi trường rừng

ThienNhien.Net – Tổng diện tích rừng của tỉnh Yên Bái sau kiểm kê là 523.275,2 ha, chiếm 75,9% diện tích tự nhiên…

Trên hệ thống đầu nguồn của sông Hồng, sông Đà, sông Chảy nơi có nhiều công trình thủy điện lớn của quốc gia đã thực hiện việc chi trả dịch vụ môi trường rừng…

Rừng đầu nguồn ngòi Thia, nơi dự trữ nước cho nhà máy thủy điện Văn Chấn

Hiện có 17 Cty TNHH và Cty CP khai thác nguồn nước trên hệ thống sông, suối chảy qua tỉnh Yên Bái để chạy máy thủy điện, cung cấp nước sạch và nuôi trồng thủy sản. Trong đó có 13 Cty thủy điện khai thác 25 nhà máy thủy điện, 4 Cty cung cấp nước sạch và nuôi trồng thủy sản.

Những nhà máy thủy điện có công suất lớn: Thác Bà, Hòa Bình, Sơn La, Huội Quảng, Văn Chấn… Tổng số tiền mà các DN phải chi trả dịch vụ môi trường rừng là 63,119 tỷ, với giá 20đ/kW/h, nếu theo QĐ số 1225/QĐ-UBND tỉnh Yên Bái ngày 3/7/2017 với giá 36đ/kW/h thì số tiền phải thu là 79,022 tỷ. Tuy nhiên, do Bộ Tài chính chưa điều chỉnh giá điện nên số tiền dịch vụ môi trường rừng các nhà máy thủy điện phải nộp cho tỉnh Yên Bái là 63,119 tỷ.

Nhà máy thủy điện Mường Kim

Theo báo cáo của Quỹ Bảo vệ & Phát triển rừng tỉnh Yên Bái, tính đến ngày 28/8/2017 số tiền đã thu 24,12 tỷ, trong đó Quỹ môi trường rừng TW đã trả 17 tỷ, các nhà máy thủy điện nội tỉnh là 6,6 tỷ. Một số Cty nợ tiền dịch vụ môi trường rừng: Cty TNHH Thanh Bình, Cty TNHH thủy điện Nậm Tục, Cty CP thủy điện Mường Kim, Cty TNHH Xuân Thiện, Cty CP Đầu tư và Phát triển điện Yên Bái đến giữa quý II/2017 đã trả hết số nợ 1,522 tỷ.