Đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ hồ Tuyên Quang

ThienNhien.Net – Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai vừa có công văn yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Tuyên Quang, Phú Thọ, Vĩnh Phúc yêu cầu đảm bảo an toàn hạ du khi xả lũ hồ Tuyên Quang.

Công văn nêu rõ, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai đã lệnh các Công ty Cổ phần Thủy điện Tuyên Quang mở liên tiếp 2 cửa xả đáy vào hồi 9h và 15h ngày 25/8/2017, mực nước hạ du có thể lên nhanh.

Để chủ động ứng phó, hạn chế thiệt hại do xả lũ hồ chứa gây ra, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh nêu trên tổ chức thông báo đến các cấp chính quyền, người dân, các tổ chức có hoạt động trên sông, ven sông; cơ sở nuôi trồng thủy sản trên sông, phương tiện vận tải thủy; các bến đò ngang; các hoạt động sản xuất kinh doanh, khai thác cát sỏi biết thông tin xả lũ hồ thủy điện để chủ động các biện pháp phòng tránh đảm bảo an toàn về người, tài sản.

Đồng thời, rà soát phương án chống lũ đảm bảo an toàn cho hạ du, đặc biệt là hệ thống đê điều, các khu tập trung dân cư ở bãi sông để sẵn sàng triển khai ứng phó.

Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn các tỉnh chỉ đạo các cơ quan thông tin, truyền thông tăng thời lượng và tần suất đưa tin trên các phương tiện thông tin nhất là hệ thống phát thanh tại các phường, xã về việc xả lũ các hồ chứa; đồng thời phối hợp với các cơ quan chuyên môn hướng dẫn kỹ năng phòng tránh lũ cho người dân và các cơ quan, đơn vị liên quan để triển khai ứng phó giảm thiểu thiệt hại do xả lũ hồ chứa gây ra.

Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai cũng đề nghị Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, các cơ quan thông tấn, báo chí tăng cường thời lượng phát sóng, đưa tin về xả lũ hồ chứa, công tác điều hành của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai, các Bộ, ngành để các cấp chính quyền địa phương và người dân chủ động phòng tránh.

* Trước đó, Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống thiên tai vừa có công văn yêu cầu Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh Yên Bái, Tuyên Quang, Phú Thọ yêu cầu đảm bảo an toàn hạ du khi mở 2 cửa xả lũ hồ Thác Bà lúc 17h ngày 24/8/2017.