Kiểm tra thực hiện kết luận thanh tra quản lý Nhà nước về khoáng sản

ThienNhien.Net – Ngày 10/8, Thanh tra Chính phủ công bố quyết định kiểm tra thực hiện kết luận về việc thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về khoáng sản của Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Ông Hoàng Văn Ngọc đọc quyết định kiểm tra tại Bộ Tài nguyên và Môi trường. (Ảnh: TH)

Thời gian kiểm tra 10 ngày kể từ ngày công bố quyết định kiểm tra tại Bộ Tài nguyên và Môi trường.

Tổ Kiểm tra do ông Hoàng Văn Ngọc, Trưởng phòng 1, Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra, Thanh tra Chính phủ làm Tổ trưởng.

Tại buổi công bố, đại diện Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam đã báo cáo sơ bộ kết quả việc thực hiện Kết luận số 218 của Thanh tra Chính phủ cũng như những khó khăn, vướng mắc và một số kiến nghị, đề xuất của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Tổng cục Địa chất và Khoáng sản Việt Nam, đơn vị  trực tiếp được Bộ giao xử lý các kiến nghị. Theo đó, Tổng cục đã thực hiện xong một số nội dung của Kết luận thanh tra số 218. Tuy nhiên, còn một số tồn tại, hạn chế trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện kết luận thanh tra.

Phát biểu tại buổi công bố, ông Dương Văn Phấn, Phó Vụ trưởng Vụ Giám sát, Thẩm định và Xử lý sau thanh tra đề nghị trong thời gian làm việc, Tổ Kiểm tra cùng Bộ Tài nguyên và Môi trường và các đơn vị liên quan phải có sự phối hợp chặt chẽ để thực hiện tốt nhiệm vụ. Sau khi kết thúc kiểm tra, Tổ có nhiệm vụ báo cáo Tổng Thanh tra Chính phủ những việc đã làm được, chưa làm được và những vấn đề còn vướng mắc của Bộ để Tổng Thanh tra báo cáo Thủ tướng Chính phủ xin ý kiến chỉ đạo.