Hà Tĩnh: Bãi tắm vùng cá chết chất lượng nước vẫn ở mức cho phép

Theo kết quả sau khi lấy mẫu phân tích đánh giá chất lượng nước ở 6 bãi tắm của tỉnh Hà Tĩnh mà Sở TN&MT Hà Tĩnh vừa cung cấp thì tất cả đều ở mức cho phép, trong đó có 2 bãi tắm thuộc vùng biển phát hiện cá chết thời gian qua.

Báo cáo kết quả quan trắc về chất lượng nước biển mà Sở TN&MT Hà Tĩnh ngày 30.4, nêu, các điểm được lấy mẫu gồm: Bãi tắm Xuân Hải (xã Thạch Bằng – Lộc Hà), bãi tắm Xuân Thành (Xuân Thành – Nghi Xuân), bãi tắm Thạch Hải (Thạch Hải – Thạch Hà), bãi tắm Thiên Cầm (thị trấn Thiên Cầm – Cẩm Xuyên), bãi tắm Kỳ Ninh (xã Kỳ Ninh, TX. Kỳ Anh) và bãi tắm Mũi Đao (xã Kỳ Nam, TX. Kỳ Anh).

Bãi tắm ở biển Thiên Cầm (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).
Bãi tắm ở biển Thiên Cầm (Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh).

Theo quy định tại hướng dẫn 271/QTMT ngày 28.4.2016, Trung tâm Quan trắc – Tổng cục Môi trường yêu cầu phân tích 12 thông số, bao gồm: nhiệt độ, pH, Oxy, hòa tan (DO), độ đục, chất rắn lơ lửng (TSS), Amoni (NH4+-N), Photphat PO43—P), mangan (Mn), Asen (As), sắt (Fe), Xyanua (CN), Coliform).

Kết quả phân tích cho thấy, các thông số đều nằm trong giới hạn cho phép theo QCVN 10-MT:2015/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển – vùng bãi biển tắm, thể thao dưới nước.

Riêng 2 thông số nhiệt độ và độ đục không quy định trong QCVN 10 –  MT:2015/BTNMT, tuy nhiên không thấy dấu hiệu bất thường so với kết quả quan trắc định kỳ năm 2015.

010516_bienHatinh

Báo cáo cũng khẳng định, Sở TN&MT chỉ đạo Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật môi trường tỉnh tiếp tục lấy mẫu phân tích tại 6 bãi tắm nói trên với tần suất 2 lần/ngày (sáng và chiều) cho đến ngày 6.5, hàng ngày tổng hợp báo cáo UBND tỉnh và Bộ TN&MT để có khuyến cáo cụ thể với bà con nhân.

Đáng chú ý, theo như kết quả báo cáo trên thì 2 bãi tắm là Kỳ Ninh (xã Kỳ Ninh) và bãi tắm Mũi Đao (xã Kỳ Nam) cùng thuộc thị xã Kỳ Anh được phát hiện xảy ra tình trạng cá chết vừa qua, chất lượng nước vẫn ở giới hạn cho phép theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước biển, vùng bãi biển tắm, thể thao dưới nước.