TP HCM hỗ trợ nông dân xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi

ThienNhien.Net – UBND TP.HCM vừa ban hành quy định về hỗ trợ xây dựng công trình xử lý chất thải chăn nuôi giai đoạn 2017-2020 (có hiệu lực thi hành từ ngày 10/8/2017).

Theo đó, quy định này áp dụng trong lĩnh vực xây mới hoặc sửa chữa, cải tạo công trình khí sinh học và đệm lót sinh học phục vụ xử lý chất thải trong chăn nuôi tại các huyện và các quận 9, 12, Thủ Đức; nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong quá trình chăn nuôi, góp phần xây dựng nông thôn mới trên địa bàn TP có kết cấu hạ tầng kinh tế – xã hội hiện đại.

Mức vay tối đa để xây mới công trình là 12 triệu đ/công trình/hộ; để sửa chữa, cải tạo là 6 triệu đ/công trình/hộ với lãi suất cho vay bằng 0% và thời hạn vay tối đa là 36 tháng. Ngoài ra, TP cũng sẽ hỗ trợ một lần đến 50% giá trị xây dựng công trình khí sinh học xử lý chât thải chăn nuôi nhưng tối đa là 5 triệu đ/công trình/hộ; hỗ trợ một lần đến 50% giá trị làm đệm lót sinh học xử lý chất thải chăn nuôi nhưng tối đa là 5 triệu đ/công trình/hộ.