Bình Định: Quy hoạch, loại bỏ dự án thủy điện kém hiệu quả

ThienNhien.Net – Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định vừa có văn bản chỉ đạo Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các sở, ngành có liên quan kiểm tra, giải quyết những hạn chế, thiếu sót trong đầu tư xây dựng và vận hành các dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh đảm bảo phát huy hiệu quả và giảm thiểu tác động tiêu cực của thủy điện.

Văn bản cũng yêu cầu Sở tiếp tục rà soát các quy hoạch thủy điện, xem xét đề xuất loại bỏ những dự án kém hiệu quả hoặc gây tác động xấu về xã hội – môi trường (kể cả các dự án đã được phê duyệt hay đang triển khai nhưng xét thấy hiệu quả tổng thể về kinh tế – xã hội không cao). Không đề xuất cấp phép mới các dự án thủy điện trong thời gian tới cho đến khi việc rà soát quy hoạch và các dự án hoàn thành.

Kênh dẫn nước của một đập thủy điện (Ảnh: ThienNhien.Net)
Kênh dẫn nước của một đập thủy điện (Ảnh: ThienNhien.Net)