Đề xuất quy định bảo vệ công trình hàng hải

ThienNhien.Net – Bộ Giao thông vận tải đang dự thảo Nghị định quy định bảo vệ công trình hàng hải.

Ảnh minh họa

Bộ Giao thông vận tải cho biết, Bộ luật Hàng hải Việt Nam được Quốc hội thông qua ngày 25/11/2015, có hiệu lực từ ngày 1/7/2017. Bộ luật đã khẳng định sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với hoạt động hàng hải, một ngành nghề có tính đặc thù, tiềm năng rất lớn, đang cần được phát huy về mọi mặt để khẳng định thế mạnh và sự chủ động hội nhập quốc tế của ngành.

Để tạo điều kiện hội nhập với quốc tế, cơ sở hạ tầng ở các địa phương được Nhà nước đầu tư xây dựng đáp ứng được sự phát triển của đất nước. Tuy nhiên, việc xây dựng các công trình hàng hải chưa thực sự đạt được hiệu quả cao nhất vì phạm vi bảo vệ chưa được thiết lập rõ ràng. Điều này sẽ gây ảnh hưởng đến vấn đề quản lý, sử dụng, vận hành các công trình trong tương lai.

Dự thảo Nghị định quy định bảo vệ công trình hàng hải được nghiên cứu kỹ lưỡng, được soạn thảo một cách công phu, trên cơ sở kế thừa và hoàn thiện các quy định trong các văn bản quy phạm pháp luật hiện hành nhằm quản lý chặt chẽ, chống thất thoát, lãng phí, sử dụng đúng mục tiêu và có hiệu quả vốn đầu tư. Việc ban hành Nghị định này sẽ góp phần hoàn chỉnh hệ thống pháp luật về hàng hải có điều kiện trong thời gian tới, giải quyết được các tồn tại, hạn chế hiện nay đáp ứng được các yêu cầu của Chính phủ để thực hiện nhiệm vụ tăng cường quản lý, chống thất thoát, lãng phí và tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp Việt Nam, nước ngoài tham gia hoạt động hàng hải.

Công trình hàng hải bao gồm bến cảng, cầu cảng, cảng dầu khí ngoài khơi, bến phao, luồng hàng hải, báo hiệu hàng hải, hệ thống hỗ trợ hàng hải, đê chắn sóng, đê chắn cát, kè hướng dòng, kè bảo vệ bờ được đầu tư xây dựng hoặc thiết lập trong vùng nước cảng biển và vùng biển của Việt Nam.

Dự kiến khi có hiệu lực sẽ góp phần thu hút các nguồn lực trong nước, nước ngoài tham gia hoạt động hàng hải nhằm thiết lập và duy trì môi trường an toàn hàng hải, an ninh hàng hải, bảo vệ môi trường; tạo điều kiện cho phát triển thương mại, kinh tế biển và mục tiêu nhân đạo, kết hợp bảo vệ quốc phòng, an ninh, phối hợp tìm kiếm – cứu nạn, góp phần khẳng định chủ quyền, quyền chủ quyền quốc gia trên biển, đảo, phù hợp với các quy định của pháp luật.

Các hành vi bị cấm trong bảo vệ công trình hàng hải

Theo dự thảo, các hành vi sau bị cấm nhằm bảo vệ công trình hàng hải:

1. Phá hủy, tháo gỡ, trộm cắp cấu kiện, phụ kiện, vật tư, vật liệu xây dựng và các thiết bị của công trình hàng hải.

2. Làm hư hỏng, tự ý di chuyển hoặc làm giảm hiệu lực của các thiết bị báo hiệu hàng hải.

3. Nổ mìn và các vật liệu nổ khác trong phạm vi cảng biển, vùng nước cảng biển, luồng hàng hải khi chưa được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

4. Xếp, chứa các chất dễ cháy nổ, các chất nguy hại trái quy định có khả năng gây ăn mòn hoặc hư hỏng công trình hàng hải khi chưa được sự cho phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

5. Thải các chất thải làm hư hại, ảnh hưởng đến độ bền và tuổi thọ của công trình hàng hải.

6. Nạo vét trái phép trên luồng hàng hải, phạm vi bảo vệ luồng hàng hải, vùng nước cảng biển hoặc nạo vét không đúng yêu cầu kỹ thuật đã được cơ quan có thẩm quyền chấp thuận; thực hiện giám sát nạo vét và đổ bùn đất nạo vét không đúng quy định.

7. Xây dựng và khai thác trái phép các công trình cảng biển, công trình khác trong phạm vi quy hoạch cảng biển đã được phê duyệt, trong luồng hàng hải và phạm vi bảo vệ công trình hàng hải; xây dựng công trình làm giảm hoặc mất tác dụng của công trình hàng hải.

8. Thực hiện hoạt động khai thác đánh bắt thủy hải sản trong luồng hàng hải và phạm vi bảo vệ công trình hàng hải.

9. Lấn chiếm phạm vi bảo vệ công trình hàng hải.

10. Thực hiện các hành vi gây cản trở việc quản lý, khai thác, sử dụng, bảo vệ công trình hàng hải.

11. Điều khiển tàu thuyền và phương tiện khác sai quy định gây ảnh hưởng đến chất lượng công trình hàng hải.

12. Lợi dụng chức vụ, quyền hạn làm trái quy định trong việc bảo vệ công trình hàng hải; dung túng, bao che cho người có hành vi vi phạm pháp luật về bảo vệ công trình hàng hải.

13. Các hành vi khác làm ảnh hưởng đến an toàn trong quản lý, khai thác công trình hàng hải.

14. Các hành vi khác bị cấm theo quy định của pháp luật.

Bộ Giao thông vận tải đang lấy ý kiến góp ý dự thảo này trên Cổng Thông tin điện tử của Bộ.