HFHV tuyển Cán bộ dự án

Tổ chức Hỗ trợ Gia cư tại Việt Nam (HFHV) đang tuyển 01 Cán bộ dự án, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: application@habitatvietnam.org

Hạn chót nộp hồ sơ: 31/07/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.