Cả nước thu vượt 30 – 32% tiền dịch vụ môi trường rừng

ThienNhien.Ne t – Theo thông tin từ Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng Việt Nam, trong nửa đầu năm 2017, cả nước đã thu 608,8 tỷ đồng tiền dịch vụ môi trường rừng (DVMTR), vượt 32,8% so với cùng kỳ 2016.

Trong đó thu từ thuỷ điện là 583,4 tỷ đồng, từ nước sạch là 22,5 tỷ đồng, từ du lịch là 2,21 tỷ đồng, từ cơ sở công nghiệp hơn 65 triệu đồng.

Trong đó, Quỹ Trung ương thu 425 tỷ đồng, đạt 132% so với cùng kỳ 2016, trong đó chủ yếu là từ nguồn thu các nhà máy thuỷ điện (chiếm trên 96,2%). Quỹ tỉnh thu hơn 183,78 tỷ đồng, bằng 120% so với cùng kỳ 2016.

Ảnh minh họa: Quang Thái/TTXVN

Sở dĩ hệ thống Quỹ thu tiền DVMTR vượt 30 – 32% so với cùng kỳ 2016 là do Quỹ Trung ương đã ký thêm được 9 hợp đồng phát sinh từ quý III/2016. Bên cạnh đó, việc đôn đốc thu nợ của các đơn vị chậm nộp cũng được chú trọng, tiền nợ đã giảm nhiều so với các năm trước. Các đơn vị sử dụng DVMTR đã chấp hành nghiêm túc hơn đối với việc kê khai và nộp tiền đầy đủ, đúng hạn.

Cùng với đó, so với những năm trước, tình hình nợ đọng tiền DVMTR đã giảm nhiều. Cụ thể, so với cùng kỳ năm 2016 là 79,9 tỷ đồng (giảm 19 tỷ), cùng kỳ 2015 là 164 tỷ đồng (giảm 104 tỷ).

Tuy vậy, so với kế hoạch đề ra năm 2017, Quỹ Bảo vệ và phát triển rừng Việt Nam dự kiến kế hoạch thu chi sẽ không đạt kế hoạch 1.650 tỷ đồng. Nguyên nhân là do mặc dù cuối năm 2016, Nghị định 147/2016/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 99/2010/NĐ-CP ngày 24/9/2010 về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng được ban hành, trong đó có nội dung quan trọng là việc tăng mức chi trả DVMTR đối với cơ sở sản xuất thuỷ điện và nước sạch.

Tuy nhiên trong thực tế, năm 2017, Thủ tướng Chính phủ chưa điều chỉnh tăng giá điện, dẫn tới kế hoạch thu chi tiền DVMTR không đạt kế hoạch. Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng cũng đề xuất Bộ NN- PTNT cho phép được thực hiện theo kịch bản thu tiền DVMTR với giá nước tăng, giá điện không tăng. Theo đó, kế hoạch thu năm 2017 sẽ là 1.350 tỷ đồng, giảm 300 tỷ đồng so với dự kiến và tăng 5% so với năm 2016.