Dự án Rừng và Đồng bằng tuyển Tư vấn

Dự án Rừng và Đồng bằng (VFD) đang cần tuyển 01 nhóm Tư vấn.

Ứng viên quan quan tâm vui lòng gửi hồ sơ bằng Tiếng Việt tới địa chỉ email: winrockvfd@gmail.com

Hạn chót nộp hồ sơ: 06/07/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.