Quảng Nam: Hàng loạt cán bộ kiểm lâm bị kỷ luật, cách chức

Hạt trưởng hạt kiểm lâm rừng phòng hộ bị cách chức, và nhiều cán bộ kiểm lâm Quảng Nam bị kỷ luật, do để xảy ra mất rừng.

Sáng nay, ông Huỳnh Tấn Đức, GĐ Sở NN&PTNT Quảng Nam cho biết, đã ký quyết định cách chức ông Trần Lanh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Nam Sông Bung kiêm GĐ Ban Quản lý rừng phòng hộ Nam Sông Bung.

Ông Trần Lanh bị cách chức là do không hoàn thành nhiệm vụ quản lý, điều hành mà không có lý do chính đáng, để xảy ra vụ phá rừng nghiêm trọng trong rừng phòng hộ Nam Sông Bung, tại khoảnh 1, 3, Tiểu khu 335, (xã Chà Val, huyện Nam Giang), với 33 cây Lim Xanh và 1 cây Xoan Đào bị triệt hạ, khối lượng gỗ thiệt hại khoảng 235m3.

Hiện trường vụ phá rừng lim tại rừng phòng hộ Nam Sông Bung.

Ngoài ra, GĐ Sở NN&PTNT Quảng Nam còn ký quyết định kỷ luật cảnh cáo, đối với ông Hồ Văn Minh, Hạt trưởng Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Sông Kôn, giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Kôn.

Với lý do, ông Minh vi phạm trách nhiệm bảo vệ của chủ rừng, để xảy ra phá rừng trái phép trong lâm phận rừng phòng hộ Sông Kôn (huyện Đông Giang) với 33 cây rừng già bị chặt hạ. Uớc tính khối lượng gỗ thiệt hại là với tổng khối lượng cây đứng hơn 72,6m3 gỗ các loại.

Trong khi đó, ông Phan Tuấn, Chi cục trưởng chi cục kiểm lâm Quảng Nam đã ký các quyết định kỷ luật khiển trách đối với: ông Nguyễn Trường Tiến, kiểm lâm viên trung cấp, Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Nam Sông Bung; Đặng Thi, Kiểm lâm viên Hạt Kiểm lâm rừng đặc dụng Sao La; Phan Thanh Minh, Trạm trưởng Trạm Quản lý rừng số 3 (thuộc Ban quản lý rừng phòng hộ Sông Kôn) và A Vô Tô Vích, Trạm trưởng Trạm Quản lý rừng Chà Vàl.

Để mất rừng, nhiều kiểm lâm bị mất chức, kỷ luật.

Riêng ông Nguyễn Nhị, Kiểm lâm viên thuộc Hạt Kiểm lâm rừng phòng hộ Nam Sông Bung, Trần Kim Hoàng, phụ trách Trạm Quản lý bảo vệ rừng Tà Pơ, bị kỷ luật cảnh cáo.

6 cán bộ kiểm lâm bị kỷ luật, do không thực hiện nhiệm vụ được giao mà không có lý do chính đáng, để xảy ra các vụ phá rừng trên địa bàn.

Nguồn: