Quảng Ngãi ngừng bổ sung thủy điện dưới 3MW, bác đề xuất của Thiên Tân

ThienNhien.Net – Chủ tịch tỉnh Quảng Ngãi vừa ký công văn bác đề xuất bổ sung một dự án thủy điện của Công ty Thiên Tân và Giám đốc Sở Công Thương đồng thời yêu cầu ngừng đề xuất dự án thủy điện dưới 3MW vào quy hoạch.

Như Một Thế Giới đã liên tục phản ánh thời gian gần đây, tỉnh Quảng Ngãi liên tục có chỉ đạo nghiên cứu bổ sung nhiều dự án thủy điện nhỏ vào quy hoạch thủy điện nhỏ trên địa bàn, thậm chí có cả thủy điện siêu nhỏ 0,7MW.

Sau đó, Bộ Công Thương đã có chỉ đạo về công tác quy hoạch này. Thực hiện chỉ đạo, ngày 20.6.2017, Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi Trần Ngọc Căng đã ký công văn yêu cầu Sở Công Thương tạm thời chưa tham mưu UBND tỉnh xem xét việc bổ sung quy hoạch đối với các dự án thủy điện có quy mô công suất nhỏ hơn hoặc bằng 3,0MW.

Không những vậy, ngày 22.6.2017, ông Căng cũng đã ký công văn bác đề xuất của Công ty cổ phần đầu tư xây dựng Thiên Tân tại văn bản ngày 3.4.2017 về việc xin chủ trương lập báo cáo bổ sung dự án thủy điện Thượng Sông Liên vào quy hoạch dự án thủy điện tỉnh Quảng Ngãi, đề xuất của Giám đốc Sở Công Thương tại công văn ngày 13.6.2017.

Một dự án thủy điện của công ty Thiên Tân (Ảnh: Lê Đình Dũng)

Theo ông Căng, qua xem xét các thông số dự án do Công ty Thiên Tân nghiên cứu, đề xuất cho thấy dự án làm ảnh hưởng đến 9,7ha rừng phòng hộ; vị trí tuyến đập, hồ A, hồ B và nhà máy nằm trong quy hoạch rừng sản xuất, hiện trạng rừng phòng hộ, rừng tự nhiên; toàn bộ vị trí dự kiến xây dựng đập, hồ, nhà máy của dự án nằm trong quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh Quảng Ngãi đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 đã được UBND tỉnh phê duyệt vào tháng 2.2017.

Đồng thời, tại chỉ thị số 13-CT/TƯ ngày 12.1.2017 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác quản lý, bảo vệ rừng, Ban Bí thư đã yêu cầu các cấp đảng ủy, chính quyền kiểm soát chặt chẽ các quy hoạch, dự án phát triển kinh tế, xã hội có tác động tiêu cực đến diện tích, chất lượng rừng, đặc biệt là đối với rừng tự nhiên, rừng phòng hộ.

Do vậy, việc Công ty Thiên Tân đề xuất bổ sung dự án thủy điện Thượng Sông Liên vào quy hoạch thủy điện nhỏ tỉnh Quảng Ngãi là chưa đáp ứng các yêu cầu theo quy định.

Sông và rừng ở Quảng Ngãi (Ảnh: Lê Đình Dũng)

Chủ tịch Quảng Ngãi giao Sở Công Thương chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan hướng dẫn Công ty Thiên Tân nghiên cứu, khảo sát, lựa chọn vị trí khác phù hợp để đề xuất đầu tư dự án nếu công ty có nhu cầu.

Trong diễn biến khác, cũng vào ngày 20.6, ông Căng đã ký công văn số 3675 về cơ chế hỗ trợ cho các huyện có dự án thủy điện trên địa bàn tỉnh. Theo đó, từ năm 2017, khoản thuế tài nguyên thu từ các dự án thủy điện được phân cấp và điều tiết cho ngân sách huyện, xã hưởng 100%, ngân sách tỉnh không thu các khoản thuế tài nguyên từ các dự án thủy điện.