Mảng tối của những “công trình ánh sáng”: Văn phòng UBND tỉnh phản hồi báo chí có ngược với kết luận thanh tra?

ThienNhien.Net – Sau khi đăng tải loạt bài Mảng tối của những “công trình ánh sáng”, ngày 25/6/2017, Tạp chí điện tử Rừng và Môi trường chính thức nhận được Báo cáo số 481/BC-VP ngày 19/6/2017 của UBND tỉnh Cao Bằng về việc làm rõ một số thông tin báo chí phản ánh về quy hoạch, đầu tư xây dựng và vận hành nhà máy thủy điện trên địa bàn tỉnh.

Công trình Thủy điện Hoa Thám vẫn dang dở

Theo nội dung Báo cáo, UBND tỉnh Cao Bằng đã tiếp thu toàn bộ các thông tin mà loạt bài phản ánh, đồng thời đưa ra hướng xử lý đối với các dự án như Thủy điện Bản Rạ, Thủy điện Tiên Thành, Thủy điện Bản Hoàng, Thủy điện Bảo Lâm 1, Thủy điện Hoa Thám.

Công văn UBND tỉnh Cao Bằng gửi Tạp chí Bảo vệ Rừng và Môi trường.

Riêng với Thủy điện Hoa Thám, Báo cáo cho rằng nhận định trong Kỳ 3 của loạt bài chưa phản ánh đúng thực tế. Cụ thể: Kỳ 3 khẳng định “Quá trình thanh tra cũng chỉ ra sự thiếu trách nhiệm của các sở, ban ngành tỉnh Cao Bằng trong việc chưa có sự kiểm tra đôn đốc trong việc thực hiện nghĩa vụ nhà nước về tiền thuê đất và việc kê khai thuế xây dựng đối với các đơn vị tham gia thực hiện dự án thủy điện Hoa Thám, đồng thời chưa có sự phối hợp chặt chẽ, còn thiếu trách nhiệm trong công tác quản lý nhà nước liên quan đến đất đai…”.

Báo cáo số 481/BC-VP ngày 19/6/2017 cho rằng một số nội dung nêu trên chưa phản ánh đúng thực tế, tuy nhiên khẳng định này được tác giả trích dẫn theo đúng nhận xét, đánh giá của Kết luận thanh tra số 2435/KL-UBND ngày 3/9/2015 do Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh ký duyệt về việc thanh tra việc chấp hành pháp luật, các quy định của nhà nước, của tỉnh đối với Dự án Nhà máy Thủy điện Hoa Thám. Báo cáo của Văn phòng UBND tỉnh Cao Bằng cho rằng báo chí phản ánh chưa đúng với thực tế, như vậy kết luận thanh tra do Chủ tịch UBND tỉnh Cao Bằng Hoàng Xuân Ánh ký có phản ánh đúng với thực tế (!?).

Kết luận thanh tra của UBND tỉnh Cao Bằng

Theo tìm hiểu, Thủy điện Hoa Thám được Công ty đầu tư và phát triển Năng lượng Đông Bắc thi công từ năm 2007 nhưng đến tháng 11/2011 thì tạm dừng. Đầu tháng 12/2014, chủ đầu tư tiếp tục thi công nhưng chỉ một thời gian ngắn lại dừng lại và đến nay vẫn nguyên trạng.

Văn Hoàng