WVV tuyển Cán bộ điều phối

Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại Việt Nam (WVV) hiện đang cần tuyển 01 Cán bộ điều phối phát triển, làm việc tại Điện Biên.

Ứng viên quan tâm vui lòng đăng ký Online (https://careers.wvi.org/jobs/vietnam/field-operations/development-facilitator-tua-chua-adp/7699).

Liên hệ để biết thông tin chi tiết:

Ban Con người và Văn hóa – Tổ chức Tầm nhìn Thế giới, Tầng 4, tòa nhà HEAC, 14-16 Hàm Long, Hà Nội.

Điện Thoại: 04.39439920 (Máy lẻ: 123)

Hạn chót nộp hồ sơ: 30/06/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây: Mô tả công việc; Mẫu đăng ký