Thuế Tài nguyên: Quy định khung để thống nhất giá tính thuế

ThienNhien.Net – Trao đổi với báo giới về những điểm mới của khung giá tính thuế tài nguyên (TTN) theo Thông tư 44/2017/TT-BTC của Bộ Tài chính, Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách (Tổng cục Thuế) Nguyễn Hữu Tân cho biết, Bộ Tài chính quy định khung giá tính TTN nhằm thống nhất giá tính thuế, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng…

Ảnh minh họa

Đảm bảo khách quan, công bằng

Ông Tân cho biết, thực tế thực hiện Luật TTN số 45/2009/QH12 ngày 25/11/2009 cho thấy, đối với các loại tài nguyên cần được kiểm soát khi tính TTN, đặc biệt là nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau nhưng các địa phương lại áp dụng mức giá tính TTN khác nhau, tạo môi trường cạnh tranh không bình đẳng, thậm chí gây thất thu ngân sách, sử dụng tài nguyên không hiệu quả.

Vì vậy, Nghị định 12/2015/NĐ-CP hướng dẫn thi hành Luật sửa đổi, bổ sung  một số điều của các Luật Thuế đã giao Bộ Tài chính: “Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan quy định khung giá tính TTN đối với nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau”.

Ngày 12/5/2017, Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 44/2017/TT-BTC quy định về khung giá tính TTN đối với các nhóm, loại tài nguyên có tính chất lý, hóa giống nhau. Thông tư có hiệu lực thi hành từ ngày 01/7/2017.

Theo Thông tư 44, khung giá tính TTN áp dụng đối với các loại tài nguyên như: khoáng sản kim loại, khoáng sản không kim loại, sản phẩm của rừng tự nhiên, hải sản tự nhiên, nước thiên nhiên, yến sào thiên nhiên…

Trên cơ sở khung giá tính TTN được Bộ Tài chính ban hành, UBND cấp tỉnh ban hành Bảng giá tính TTN. “Giá tính TTN tại Bảng giá tính TTN phải phù hợp với khung giá tính TTN và lớn hơn hoặc bằng mức giá tối thiểu của nhóm, loại tài nguyên tương ứng quy định tại khung giá tính TTN”, ông Tân cho biết.

Trước câu hỏi của phóng viên, rằng việc ban hành khung giá tính TTN này có đảm bảo khách quan, công bằng, hoặc có hạn chế được lợi ích nhóm không? ông Tân cho biết, hoàn toàn không có chuyện lợi ích nhóm ở đây. Vì cơ sở dữ liệu để đưa ra khung giá tính TTN được cập nhật thường xuyên, căn cứ dựa trên nhiều yếu tố, đảm bảo tính thống nhất.

Hơn nữa, trên cơ sở khung giá tính TTN này, UBND các tỉnh căn cứ vào cơ sở dữ liệu hiện có như: thông tin từ tờ khai TTN có sẵn thể hiện trên hồ sơ khai TTN do người nộp thuế kê khai từ tờ khai hải quan thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu với các loại tài nguyên tương ứng… để áp dụng bảng giá tính TTN cho phù hợp.

2 trường hợp điều chỉnh, bổ sung khung giá tính thuế tài nguyên

Đại diện Tổng cục Thuế cũng cho biết, theo Thông tư 44, có 2 trường hợp điều chỉnh, bổ sung khung giá tính TTN, gồm: Giá tài nguyên phổ biến trên thị trường biến động lớn (tăng từ 20% trở lên so với mức giá tối đa, hoặc giảm từ 20% trở lên so với mức giá tối thiểu của khung giá tính TTN do Bộ Tài chính ban hành); khi phát sinh loại tài nguyên mới chưa được quy định trong khung giá tính TTN.

Thông tư quy định trách nhiệm cụ thể của Sở Tài chính và các đơn vị có liên quan đối với trường hợp giá tài nguyên biến động lớn phải điều chỉnh ngoài khung giá và đối với trường hợp tài nguyên mới chưa được quy định trong khung giá tính TTN.

Đại diện Tổng cục Thuế cũng cho biết, để thực hiện thống nhất khung giá tính TTN theo Thông tư 44, ngày 9/6/2017, Tổng cục Thuế đã có Công văn 2533/TCT-CS gửi Cục Thuế các tỉnh, thành trực thuộc Trung ương đề nghị Cục Thuế phối hợp với Sở Tài chính và các cơ quan liên quan tại địa phương rà soát, xác định mức giá tính TTN của mỗi loại tài nguyên, báo cáo UBND cấp tỉnh xem xét để tiếp tục áp dụng theo Bảng giá tính thuế tài nguyên do UBND cấp tỉnh đã ban hành nếu còn phù hợp, hoặc ban hành văn bản điều chỉnh đối với loại tài nguyên trong Bảng giá không còn phù hợp với Khung giá chậm nhất là 90 ngày kể từ ngày 01/7/2017.

Tổng cục Thuế cập nhật cơ sở dữ liệu khung giá tính thuế tài nguyên

Thông tư 44 cũng quy định nguồn thông tin hình thành cơ sở dữ liệu giá tính TTN và trách nhiệm của Tổng cục Thuế trong việc xây dựng, cập nhật cơ sở dữ liệu giá tính TTN.

Khung giá tính TTN và cơ sở dữ liệu giá tính TTN là một trong những cơ sở để xây dựng cơ sở dữ liệu giá tính TTN, phục vụ cho việc quản lý giá tính TTN thống nhất trên toàn quốc, phục vụ cho công tác quản lý rủi ro trong quản lý thu TTN, công tác thanh tra, kiểm tra liên quan đến TTN; góp phần khuyến khích việc khai thác và sử dụng hiệu quả tài nguyên của đất nước.