Huyện Bình Chánh xử phạt 6 cơ sở xả thải gây ô nhiễm

ThienNhien.Net – Theo phản ánh của ông Nguyễn Thanh Hội, dọc các tuyến đường liên ấp 1, 2, 3 đường Bến Lội, đường Vĩnh Lộc thuộc huyện Bình Chánh, TPHCM có nhiều xưởng tẩy, nhuộm vải hoạt động. Nhiều năm qua, các cơ sở này xả thải gây ô nhiễm môi trường.

Người dân trong khu vực đã kiến nghị và một số cơ quan báo chí đã phản ánh về vấn đề này, nhưng đến nay tình trạng ô nhiễm vẫn chưa được khắc phục. Ông Hội đề nghị cơ quan chức năng xem xét, có biện pháp giải quyết.

Thực hiện chỉ đạo của UBND TPHCM về giải quyết phản ánh tình trạng ô nhiễm môi trường tại đường liên ấp 1, 2, 3; đường Bến Lội của ông Nguyễn Thanh Hội, sau khi xem xét, kiểm tra UBND huyện Bình Chánh đã ban hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường đối với 6 doanh nghiệp.

– Công ty TNHH sản xuất kinh doanh Trường Thịnh (địa chỉ: A5/17G, ấp 1A, xã Vĩnh Lộc B, huyện Đình Chánh) vi phạm quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 15 của Nghị định số 179/2013/NĐ-CP ngày 14/11/2013 cùa Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường, với mức tiền phạt là 15.000.000 đồng.

Công ty TNHH sản xuất kinh doanh Trường Thịnh đã đóng tiền phạt và thực hiện xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải.

– Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Thành Tài (địa chỉ: A5/18, ấp 1A, xã Vĩnh Lộc B, huyện Đình Chánh) vi phạm quy định tại Điểm a, Khoản 2, Điều 15 của Nghị định số 179/2013/NĐ-CP, với mức tiền phạt là 15.000.000 đồng.

Công ty cổ phần đầu tư xuất nhập khẩu Thành Tài đã đóng tiền phạt và đã thực hiện xây dựng hệ thống xử lý nước thải, khí thải.

– Đối với Doanh nghiệp tư nhân đầu tư Thanh Tuấn (địa chi: B13/1, ấp 2, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) vi phạm quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 13 của Nghị định số 179/2013/NĐ-CP, với mức tiền phạt là 6.060.000 đồng.

Doanh nghiệp tư nhân đầu tư Thanh Tuấn chưa chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (chưa đóng phạt và chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả).

– Đối với Doanh nghiệp tư nhân giặt, sấy vải Nga Xuân (địa chỉ: A5/7C, đường liên ấp 1-2-3, ấp 1B, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) vi phạm quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 13 của Nghị định số 179/2013/NĐ-CP, với mức tiền phạt là 6.060.000 đồng.

Doanh nghiệp tư nhân giặt, sấy vải Nga Xuân đã đóng tiền phạt nhưng chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải.

– Trường hợp Hộ kinh doanh Nguyễn Tiến Hữu (địa chỉ: A5/6A, ấp 1, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) vi phạm quy định tại Điểm a, Khoản 1, Điều 13 của Nghị định số 179/2013/NĐ-CP, với mức tiền phạt là 3.030.000 đồng.

Hộ kinh doanh Nguyễn Tiến Hữu đã đóng tiền phạt nhưng chưa xây dựng hệ thống xử lý nước thải.

– Đối với Hộ kinh doanh Văn Vinh (địa chỉ: A5/11A/3, ấp 1, xã Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh) vi phạm quy định tại Điểm b, Khoản 1, Điều 13 của Nghị định số 179/2013/NĐ-CP, với mức tiền phạt là 20.000.000 đồng.

Hộ kinh doanh Văn Vinh chưa chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (chưa đóng phạt và chưa thực hiện biện pháp khắc phục hậu quả).

Đối với các trường hợp đã chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (đã đóng tiền phạt và thực hiện khắc phục ô nhiễm môi trường), UBND huyện Bình Chánh tiếp tục kiểm tra, giám sát các đơn vị trong việc thường xuyên vận hành hệ thống xử lý chất thải đảm bảo xả thải đạt quy chuẩn môi trường, kịp thời xử lý theo quy định khi phát hiện hành vi vi phạm.

Đối với các trường hợp chưa chấp hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính (chưa thực hiện đầy đủ theo nội dung của quyết định), UBND huyện Bình Chánh tiến hành các thủ tục cưỡng chế thi hành Quyết định xử phạt vi phạm hành chính theo quy định.

Nguồn: