Ảnh hưởng của điều kiện tự nhiên tới chất lượng sâm Ngọc Linh

ThienNhien.Net – Chất lượng đặc thù của sản phẩm sâm Ngọc Linh nổi tiếng chính là nhờ các điều kiện tự nhiên độc đáo của khu vực địa lý thuộc khối núi Ngọc Linh, độ cao từ 1800 – 2500m, có độ phân cách mạnh, độ dốc lớn, có nhiều thung lũng hẹp và sâu.

Các yếu tố về khí hậu của khu vực địa lý rất thích hợp cho sự phát triển của sản phẩm: Tổng lượng mưa trung bình cả năm từ 2800 – 3400mm, tập trung vào thời gian từ tháng 6 – 9.

Tổng lượng nhiệt cả năm dưới 7.500 độ C. Nhiệt độ trung bình năm khoảng từ 14 – 18 độ C. Tháng 1 và tháng 12 có nhiệt độ thấp, trung bình khoảng 8 – 11 độ C, tháng 4 và tháng 5 có nhiệt độ cao, trung bình khoảng 20 – 23 độ C.

Biên độ nhiệt ngày đêm của khu vực địa lý từ 8 – 9 độ C. Độ ẩm trung bình năm từ 85,5 – 87,5%, tháng cao nhất (tháng 8) đạt 94 – 95%. Tổng lượng bốc hơi trung bình năm từ 670 – 770mm.

Khu vực địa lý có thảm thực vật là rừng nguyên sinh của hai tỉnh Quảng Nam và Kon Tum gồm các cây lá rộng thường xanh, tre nứa và lá kim. Khu vực địa lý có duy nhất nhóm đất xám, hình thành tại chỗ, phân bố trên nhiều dạng địa hình khác nhau.

Thành phần cơ giới của đất là từ thịt pha cát đến thịt pha sét và cát. Cấp hạt cát từ 55,1 – 67,0%. Cấp hạt thịt từ 7,1 – 17,6%. Sét từ 20 – 33,3%.

Độ ẩm đất từ 15,8 – 20,6%. Các loại đất đều chua pHH2O từ 3,7 – 4,3; pHKCL khoảng 3,0 – 3,7. Dung tích hấp thu CEC ở mức trung bình, từ 7,14 – 12,86 meq/100g đất, tổng các Cation kiềm trao đổi ở mức thấp, từ 0,85 – 1,85 meq/100g.

Đất có hàm lượng cacbon hữu cơ, đạm tổng số ở mức rất cao. Độ chua trao đổi từ 0,30 – 1,39 meq/100g đất.

Khu vực địa lý bao gồm xã Măng Ri, xã Ngọc Lây thuộc huyện Tu Mơ Rông, tỉnh Kon Tum, xã Trà Linh thuộc huyện Nam Trà My, tỉnh Quảng Nam.