Quảng Ninh: Phạt Công ty CP Xi măng Thăng Long 170 triệu đồng

ThienNhien.Net – Do khai thác khoáng sản vượt ra ngoài phạm vi được phép khai thác (vượt 10% tổng diện tích); chiếm đất phi nông nghiệp không phải là đất ở khi chưa được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho thuê đất, Công ty CP Xi măng Thăng Long đã bị UBND tỉnh Quảng Ninh phạt 170 triệu đồng (Quyết định số 1425/QĐ-XPVPHC ngày 8/5/2017).

Công ty CP Xi măng Thăng Long phải thực hiện các giải pháp đưa khu vực khai thác lấn chiếm về trạng thái an toàn; đồng thời, buộc phải khôi phục lại tình trạng của đất trước khi vi phạm và trả lại diện tích 2,8ha tại thôn Yên Mỹ, xã Lê Lợi (huyện Hoành Bồ) đã lấn chiếm.