Quy hoạch lâm nghiệp cần bám sát Luật Bảo vệ và phát triển rừng

ThienNhien.Net – Quy hoạch lâm nghiệp hiện còn nhiều hạn chế như: Thiếu sự liên kết giữa các vùng trong cả nước và giữa các tỉnh trong vùng; trật tự quy hoạch chưa bảo đảm; quy hoạch lâm nghiệp toàn quốc, vùng chưa được lập… nên không có cơ sở cho các quy hoạch nhỏ hơn.

Ảnh minh họa

Ngày 20/4, tại Hà Nội, Tổng cục Lâm nghiệp (Bộ NN&PTNT) tổ chức hội thảo tham vấn đánh giá thực trạng công tác quy hoạch, kế hoạch trong lĩnh vực lâm nghiệp.Hệ thống quy hoạch, kế hoạch xây dựng lâm nghiệp hiện đã có tại 59/60 tỉnh, thành phố có rừng. Những quy hoạch này đã được xây dựng, phê duyệt trong kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2020. Đặc biệt trong số đó đã có 21 tỉnh, thành phố xây dựng quy hoạch hệ thống rừng đặc dụng; 85 khu rừng đặc dụng đã xây dựng quy hoạch bảo tồn và phát triển rừng…

Tuy nhiên, tại hội thảo, nhiều đại biểu cũng nhận định quy hoạch còn là khâu yếu của ngành lâm nghiệp. Một số tồn tại, hạn chế đã được chỉ rõ như: Thiếu sự liên kết giữa các vùng trong cả nước và giữa các tỉnh trong vùng; trật tự quy hoạch chưa bảo đảm, quy hoạch lâm nghiệp toàn quốc, vùng chưa được lập… nên không có cơ sở cho các quy hoạch nhỏ hơn.

Quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế-xã hội chậm nên thiếu căn cứ cho xây dựng quy hoạch lâm nghiệp. Quan hệ giữa quy hoạch lâm nghiệp với các quy hoạch khác còn mâu thuẫn, chồng chéo, từ khâu khảo sát thông tin, phân tích, dự báo, đến các giải pháp thực hiện… làm giảm hiệu lực, hiệu quả của quy hoạch. Bên cạnh đó, chất lượng quy hoạch lâm nghiệp còn thấp, kém khả thi, chưa gắn với nguồn lực thực hiện, việc phân định nội dung các loại quy hoạch, cấp độ quy hoạch chưa rõ ràng, dẫn đến sự trùng lắp…

Những bất cập trên đã góp phần dẫn tới tình trạng chuyển đổi mục đích sử dụng rừng một cách ồ ạt, đặc biệt là sang làm thủy điện, khai thác khoáng sản, xây dựng hạ tầng nông thôn, tái định cư. Tình trạng xâm lấn, phá rừng trái pháp luật để trồng những loại cây nông nghiệp có giá trị cao diễn ra phổ biến.

Quy hoạch không gắn với vùng nguyên liệu, quản lý thiếu kiểm tra, giám sát, đặc biệt đối với xưởng chế biến gỗ gần rừng đã làm gia tăng tình trạng phá rừng và mua bán gỗ bất hợp pháp. Bên cạnh đó, việc triển khai thực hiện quy hoạch chậm cũng dẫn đến nhiều hệ quả.

Để tháo gỡ những khó khăn, bất cập đó, theo ông Phạm Hồng Lượng, Vụ trưởng Vụ Kế hoạch Tài chính của Tổng cục Lâm nghiệp, cần bảo đảm những nội dung, yêu cầu và nguyên tắc trong việc lập quy hoạch lâm nghiệp quốc gia. Trong đó, đầu tiên là bảo đảm phát triển lâm nghiệp bền vững gắn với bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu; gắn kết chặt chẽ giữa quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất với quy hoạch, kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng.

Bên cạnh đó, nhiều đại biểu cũng đưa ra ý kiến về sự cần thiết xây dựng tiêu chí rõ ràng trong dự thảo Luật Bảo vệ và phát triển rừng (sửa đổi) và chuẩn hóa, nâng cao năng lực cho đơn vị tư vấn xây dựng quy hoạch, kế hoạch bảo đảm sự khách quan.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Lâm nghiệp Nguyễn Văn Hà nhận định, quy hoạch, kế hoạch là một trong những nhiệm vụ đầu tiên, làm căn cứ triển khai các nhiệm vụ phát triển lâm nghiệp, định hướng quan trọng trong việc thực hiện các mục tiêu chiến lược của ngành, làm cơ sở để tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ, nâng cao hiệu quả quản lý ngành.

Theo ông Hà, hiện nay hệ thống quy hoạch trong lĩnh vực lâm nghiệp sẽ ngày càng được chú trọng và thể hiện cao nhất ở Luật bảo vệ và phát triển rừng và các văn bản quy phạm pháp luật liên quan.

Trước mắt, Bộ NN&PTNT đã xây dựng, triển khai quy hoạch bảo vệ và phát triển rừng lưu vực sông Cầu, ven biển, vùng Tây Nguyên… Cùng với đó những quy hoạch cho ngành như chế biến gỗ, quy hoạch phát triển cây mắc ca, quy hoạch trồng rừng gỗ lớn…. cũng đã được đưa ra. Trên cơ sở đó, các bộ, ngành, địa phương xây dựng kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng hằng năm. Nhờ đó, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước trong lâm nghiệp được nâng cao.