ILO tuyển Điều phối viên

Tổ chức Lao động quốc tế tại Việt Nam (ILO) đang cần tuyển Điều phối viên dự án, làm việc tại Hà Nội.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ tới địa chỉ email: hanoi@ilo.org

Hạn chót nộp hồ sơ tại đây: 02/04/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.