Bộ Công Thương nói gì về xây nhiệt điện gần TP.HCM?

ThienNhien.Net – Hiện tại Tổng cục Năng lượng đang hoàn thiện công tác thẩm định hồ sơ quy hoạch địa điểm Trung tâm điện lực Long An để trình Bộ trưởng Công Thương xem xét.

Chiều 20-3, Bộ Công Thương đã thông tin chính thức về việc quy hoạch địa điểm trung tâm điện lực (TTĐL) Long An.

Bộ Công Thương cho biết, theo Quyết định của Thủ tướng phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia giai đoạn 2011-2020 có xét đến năm 2030 (Quy hoạch điện VII điều chỉnh) ban hành vào tháng 3-2016, tại tỉnh Long An sẽ phát triển 2 dự án nhà máy nhiệt điện (NMNĐ): NMNĐ Long An I quy mô 2x600MW vận hành năm 2024-2025, NMNĐ Long An II quy mô 2x800MW vận hành năm 2026-2027.

Thủ tướng giao Bộ Công Thương chỉ đạo lập, thẩm định và phê duyệt quy hoạch địa điểm, quy hoạch chi tiết các trung tâm nhiệt điện than…, trong đó có TTĐL Long An.

Bộ Công Thương đã giao Công ty CP Tư vấn xây dựng điện 2 là đơn vị tư vấn chuyên ngành thực hiện khảo sát, lập Quy hoạch địa điểm TTĐL Long An. Cụ thể, đơn vị tư vấn đưa ra 3 địa điểm để lựa chọn và trên cơ sở điều kiện tự nhiên, kỹ thuật, đơn vị tư vấn đã đề xuất chọn địa điểm TTĐL tại xã Long Hựu Đông, huyện Cần Đước, tỉnh Long An. Địa điểm này có khả năng phát triển đến 3 nhà máy với tổng công suất khoảng 4000MW.

Sau đó, hồ sơ quy hoạch đã được Bộ Công Thương gửi xin ý kiến các bộ, ngành liên quan (Bộ Quốc phòng, Bộ GTVT, Bộ Xây dựng, UBND tỉnh Long An, UBND TP.HCM,…). Sau khi tiếp thu ý kiến các bộ, ngành, đơn vị tư vấn đã đề xuất đặt địa điểm TTĐL Long An tại xã Phước Vĩnh Đông, huyện Cần Giuộc, tỉnh Long An. Địa điểm này phù hợp với quy hoạch của tỉnh Long An, Bộ Quốc phòng, GTVT.

Riêng UBND TP.HCM lại ủng hộ chọn địa điểm TTĐL Long An tại huyện Cần Đước vì lo ngại nếu TTĐL đặt tại địa điểm huyện Cần Giuộc sẽ ảnh hưởng đến môi trường sống khu đô thị Cảng Hiệp Phước.

Theo Bộ Công Thương, hiện tại Tổng cục Năng lượng đang hoàn thiện công tác thẩm định hồ sơ quy hoạch địa điểm TTĐL Long An để trình Bộ trưởng Công Thương xem xét phê duyệt. Bộ Công Thương chỉ phê duyệt quy hoạch địa điểm TTĐL Long An khi đáp ứng các yêu cầu:

Phù hợp với quy hoạch phát triển kinh tế – xã hội của địa phương, phù hợp với quy hoạch quốc phòng an ninh và các quy hoạch chuyên ngành khác. Đảm bảo khả thi cho phát triển các dự án NMNĐ Long An I, NMNĐ Long An II theo Quy hoạch phát triển điện lực quốc gia đã được Thủ tướng phê duyệt. Định hướng về công nghệ áp dụng phải phù hợp với công nghệ tiên tiến, hiệu suất cao trên thế giới. Có giải pháp xử lý phát thải đảm bảo môi trường, đáp ứng quy chuẩn Việt Nam hiện hành.

Trường hợp quy hoạch TTĐL Long An đáp ứng yêu cầu, được phê duyệt, Bộ Công Thương sẽ quản lý chặt chẽ quá trình triển khai các dự án. Đề xuất lựa chọn nhà đầu tư có năng lực, kinh nghiệm, áp dụng công nghệ tiên tiến, có cam kết đảm bảo môi trường trong đầu tư cũng như vận hành NMNĐ.

Khi thẩm định thiết kế cơ sở, thiết kế kỹ thuật, các dự án phải có giải pháp kỹ thuật tuân thủ Báo cáo đánh giá tác động môi trường (DTM) được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt, đặc biệt xem xét kỹ các nội dung liên quan đến môi trường: công nghệ áp dụng, giải pháp xử lý phát thải, giám sát của cộng đồng…