AFAP tuyển cán bộ

Quỹ Australia vì Nhân dân Châu Á và Thái Bình Dương đang cần tuyển 01 cán bộ điều hành việc quảng bá sản phẩm, dịch vụ du lịch.

Ứng viên quan tâm vui lòng gửi hồ sơ bằng Tiếng Anh tới địa chỉ email: recruitment@afapvn.org, ghi rõ: “CBTSM Application_Your name”.

Hạn chót nộp hồ sơ: 19/03/2017

Thông tin chi tiết xem tại đây.