100.000 tỉ cho nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vay

ThienNhien.Net – Đây là nội dung đáng chú ý tại Nghị quyết 30/NQ-CP của Chính phủ.

Theo đó, Chính phủ đề nghị Ngân hàng (NH) Nhà nước Việt Nam chỉ đạo các NH thương mại, chủ lực là các NH thương mại nhà nước, dành ít nhất 100.000 tỉ đồng từ nguồn vốn huy động của các NH để thực hiện chương trình cho vay đối với lĩnh vực nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch với lãi suất phù hợp (thấp hơn lãi suất thị trường).

Chính phủ cũng yêu cầu Bộ NN&PTNT khẩn trương xây dựng tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, danh mục công nghệ cao trong lĩnh vực nông nghiệp và tiêu chí xác định nông nghiệp sạch, ban hành trước ngày 15-3.

Nguồn: