Đầu tư vào ngành khoáng sản Peru đạt 37 tỷ USD trong 5 năm tới

ThienNhien.Net – Thứ trưởng Mỏ Peru, Ricardo Labó, ngày 4/3 dự tính đầu tư vào ngành khoáng sản của Peru trong 5 năm tới sẽ đạt 37 tỷ USD, cho cả năm lĩnh vực là thăm dò, khai thác, hạ tầng cơ sở, mua sắm trang thiết bị và đầu tư xã hội.

Ông Labó cho biết tại thời điểm này tổng giá trị các dự án mỏ đăng ký tại Peru đã vượt mức 46 tỷ USD, gồm cả các dự án dài hạn hơn 5 năm. Trong số này, chỉ tính riêng các dự án sẽ được triển khai trong 2 năm tới cũng đã vượt 14 tỷ USD.

Theo xếp hạng của Viện Fraser (Canada) về mức độ hấp dẫn đầu tư của ngành mỏ của 104 nước trên thế giới, Peru năm nay đã nhảy 8 bậc, từ thứ 36 năm ngoái lên 28 và vượt qua Chile – nước tụt xuống hạng 39 – để đứng đầu khu vực Mỹ Latinh.

Thứ trưởng Labó cũng trích dẫn số liệu của Viện Fraser cho biết Peru đã có bước tiến mạnh mẽ về tiềm năng địa chất, tăng từ thứ 25 lên 17, trong khi đối thủ cạnh tranh gần nhất là Chilê tụt từ thứ 11 xuống 49.