Hoa Kỳ hỗ trợ Quảng Nam ứng phó rủi ro thiên tai

ThienNhien.Net – Ngày 21/11, tại thành phố Tam Kỳ (Quảng Nam), Sở Ngoại vụ tỉnh phối hợp với Tổ chức Catholic Relief Services – CRS (Hoa Kỳ) tổ chức Hội thảo khởi động Dự án “Lá chắn xanh: tăng cường khả năng ứng phó của cộng đồng ven biển trước những tác động của thiên tai”.

(Ảnh: tnmtquangnam.gov.vn)

Dự án được triển khai tại 6 xã thuộc huyện Núi Thành (xã Tam Anh Bắc, Tam Hòa và Tam Hải) và huyện Thăng Bình (Bình Nam, Bình Giang và Bình Triều). Thời gian thực hiện từ tháng 11/2012 đến hết tháng 9/2014. Nguồn tài trợ từ CRS là 2,47 tỷ đồng, phía địa phương đóng góp nhân lực, hiện vật, cơ sở vật chất để phục vụ hoạt động dự án.

Mục tiêu của dự án nhằm giúp chính quyền địa phương và cộng đồng thực hiện các sáng kiến phòng tránh giảm nhẹ thiên tai dựa vào cộng đồng; giúp các hộ gia đình dễ bị tổn thương ứng dụng các biện pháp phòng tránh nhằm bảo vệ sinh kế và tài sản trước tác động của thiên tai; các trường tiểu học thực hiện chương trình tích hợp phòng tránh giảm nhẹ thiên tai phù hợp với tình hình thực tế của địa phương; chính quyền địa phương tài liệu hóa quy trình thực hiện và nhân rộng tới các huyện khác…

Được biết, ngày 9/11, UBND tỉnh Quảng Nam cũng ký quyết định phê duyệt Dự án “Phòng ngừa, thích ứng, giảm nhẹ rủi ro thiên tai và nước sạch vệ sinh môi trường trong trường học xã Tam Giang, huyện Núi Thành” do Tổ chức Mercy Relief Limited – MRL (Singapore) tài trợ thông qua Trung tâm Bảo tồn và Phát triển tài nguyên nước (WARECOD). Tổng giá trị khoản viện trợ là 68.110 USD, trong đó Tổ chức MRL tài trợ 61.090, WARECOD tài trợ 7.020 USD. Dự án thực hiện từ tháng 11/2012 đến hết tháng 9/2013 tại Xã Tam Giang, huyện Núi Thành. UBND huyện Núi Thành tiếp nhận khoản viện trợ và thực hiện dự án.