Xử lý tình trạng ngao chết, ngăn ngừa nguy cơ ô nhiễm tại biển Thanh Hóa

ThienNhien.Net – Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh Thanh Hóa chỉ đạo các cơ quan liên quan của tỉnh kiểm tra, thanh tra làm rõ hiện tượng ngao chết tại huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa, báo cáo kết quả trước ngày 25/2.

Ảnh minh họa

Thời gian qua hiện tượng ngao chết tại xã Hải Lộc và xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa đã gây tâm lý hoang mang, lo lắng và thiệt hại về kinh tế của nhân dân địa phương.

Trước hiện tượng trên, Bộ Tài nguyên và Môi trường đề nghị UBND tỉnh Thanh Hoá chỉ đạo các cơ quan liên quan của tỉnh kiểm tra thực tế hiện tượng ngao chết và xác định rõ nguyên nhân ngao chết trên địa bàn xã Hải Lộc và xã Đa Lộc, huyện Hậu Lộc để xử lý theo đúng quy định của pháp luật; có các giải pháp nhằm kiểm soát chặt chẽ, ngăn ngừa không để tái diễn tình trạng ngao chết như trong thời gian vừa qua.

Bên cạnh đó, tổ chức thu dọn xác ngao chết để xử lý, chôn lấp hợp vệ sinh theo quy định; vệ sinh các bãi ngao để bảo vệ nguồn nước, bảo vệ môi trường khu vực bãi ngao.

Các cơ quan, đơn vị tổ chức kiểm tra, thanh tra các cơ sở sản xuất kinh doanh, dịch vụ có lượng phát sinh chất thải lớn trên địa bàn huyện Hậu Lộc; yêu cầu các cơ sở sản xuất, kinh doanh phải thực hiện nghiêm túc các quy định về bảo vệ môi trường, trong đó đặc biệt lưu ý nước thải phát sinh phải được xử lý đạt quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về môi trường trước khi xả ra nguồn tiếp nhận.

Tỉnh Thanh Hóa bố trí kinh phí và giao Sở Tài nguyên và Môi trường chủ trì quan trắc, giám sát chất lượng nước biển khu vực nuôi ngao.

Ngoài ra, các cơ quan liên quan của tỉnh Thanh Hoá rà soát quy hoạch vùng nuôi ngao, chất lượng bãi ngao, khả năng đáp ứng các yêu cầu về môi trường đảm bảo vùng nuôi ngao phát triển bền vững.