Xây 17 trạm quan trắc ở sông Nhuệ, Đáy và Đồng Nai

ThienNhien.Net – Hôm qua (2/4), Bộ Kế hoạch & Đầu tư cùng Ngân hàng Thế giới chính thức khởi động dự án “Quản lý ô nhiễm các khu công nghiệp thuộc lưu vực sông Đồng Nai, sông Nhuệ, sông Đáy” nhằm khắc phục tình trạng ô nhiễm lưu vực các dòng sông này.

Theo đó, 17 trạm quan trắc sẽ được xây dựng và đưa vào hoạt động trên hai lưu vực sông thuộc địa phận bốn tỉnh Hà Nam, Nam Định, Đồng Nai, Bà Rịa – Vũng Tàu.

Ngoài ra, 10 khu công nghiệp của bốn tỉnh sẽ được thí điểm vay vốn ưu đãi xây trạm xử lý nước thải tập trung, đáp ứng các tiêu chuẩn xả thải theo quy định hiện hành.

Một hệ thống thông tin tích hợp về quản lý chất lượng nước tự động cũng sẽ được thiết lập và vận hành tại 34 khu công nghiệp thuộc lưu vực các dòng sông, nhằm giám sát việc tuân thủ quy định về xả thải công nghiệp. Dự án có tổng vốn đầu tư 50 triệu USD.